Nieopłacone faktury – jak dochodzić swoich należności? Windykacja w Białymstoku

Blok promocyjny Wt. 13.07.2021 14:26:54
13
lip 2021

Zobowiązania niewykonane przez kontrahentów mogą mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Straty finansowe prowadzą nieraz do niewypłacalności, która z czasem skutkuje nawet upadłością firmy. Aby przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach za faktury, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur. Mowa oczywiście o windykacji długów. Jak ją przeprowadzić i kiedy skorzystać ze wsparcia pośredników?

Zasada nr 1: działaj jak najszybciej

Windykacja należności powinna być przeprowadzana jak najszybciej, dopóki czas działa na korzyść wierzyciela. Im wcześniej zaczniesz działać, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Przypomnienie powinieneś wysłać już dzień po terminie płatności za fakturę. Wtedy prowadzisz tzw. postępowanie polubowne (przedsądowe), a dokładniej jego pierwszy, wstępny etap.

Zasada nr 2: wyślij wezwanie do zapłaty

Gdy kolejne przypomnienie mailowe, telefoniczne, czy sms-owe nie przyniesie skutku, warto wysłać wezwanie do zapłaty należności. Najlepiej, aby pismo zostało dostarczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć dowód w razie ewentualnego postępowania sądowego. W wezwaniu musi znaleźć się informacja, że w razie niespłacenia długu, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Możesz również negocjować z dłużnikiem w celu zawarcia umowy. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Jednak tego typu negocjacje powinien prowadzić zaufany podmiot, czyli np. radca prawny, który zna mechanizmy negocjacyjne i mediacyjne. Celem takiego wyspecjalizowanego pośrednika będzie znalezienie wspólnego rozwiązania problemu, nie traktując dłużnika jak wroga, tylko partnera. W wielu przypadkach pozwala to nie tylko odzyskać pieniądze, ale i zachować pozytywne relacje biznesowe z zalegającym ze spłatą kontrahentem.

Zasada nr 3: dłużnik nadal nie płaci? Wejdź na drogę sądową

Jeżeli jednak windykacja polubowna/miękka nie daje efektów, pozostaje windykacja twarda. Chociaż możesz samodzielnie podjąć działania w sądzie, to pomoc pośrednika w takich sprawach bywa nieoceniona. W ten sposób unikniesz wszelkich błędów (np. źle sformułowanego pozwu) i konieczności samodzielnego wypełniania formalności.
Windykacja sądowa opiera się na czynnościach, które zmierzają do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, czyli tytułu wykonawczego prowadzącego do egzekucji komorniczej. Warunkiem prowadzenia takiej windykacji jest wcześniejsze wystosowanie wezwania do zapłaty, o którym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie. To element konieczny, wynikający z przepisów prawa.

Samodzielnie czy z pośrednikiem?

Wnioski nasuwają się same – odzyskiwanie należności daje lepsze wyniki wtedy, kiedy korzystasz z pomocy przedstawiciela. Zwróć jednak uwagę, że większość firm windykacyjnych oferuje tylko usługi windykacji miękkiej.

Twardą windykację w Białymstoku prowadzi między innymi polecana kancelaria prawna RPMS: https://rpms.pl/windykacja-bialystok/ To grupa specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i oferują bezpłatny audyt. Większość ich spraw kończy się już na etapie polubownym, jednak zapewniają też skuteczne czynności sądowe i egzekucję komorniczą.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Dorota Wakuła

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.