Rynek towarów rolno-spożywczych - obiecujące "dziecko" GPW

Blok promocyjny Czw. 14.01.2021 10:41:36
14
sty 2021

W marcu 2020 roku Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nowy rynek – Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS). W okresie pilotażowym Platformy Żywnościowej sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że udane zakończenie pilotażu skłoni większą liczbę rolników do korzystania ze sprzedaży ziarna za pośrednictwem giełdy. RTRS bowiem to gwarancja obrotu, możliwość uzyskania lepszej ceny, która nie jest obciążona zyskami wielu pośredników. RTRS zapewnia również sprawiedliwy podział zysku pomiędzy uczestnikami – dodaje. W całym systemie bierze udział kilka podmiotów – sama giełda, kupujący, magazyny oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

Test pierwszych kilku miesięcy został oceniony pozytywnie, bez większych komplikacji. Choć pandemia koronawiursa w pewnym stopniu ograniczyła plany biznesowe w okresie pilotażowym, GPW będzie je realizowała w tym roku. Jak powiedział Marek Dietl, w 2021 roku zostanie przeprowadzona szeroka akcja promocyjna, by pozyskać jeszcze więcej uczestników tego pionierskiego rozwiązania na polskim rynku, utworzonego na wzór giełdy papierów wartościowych, na którym prowadzony jest obrót produktami rolno-spożywczymi.
MJi/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Marcin Jabłkowski

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.