GALERIA

Wzrosła ilość mieszkańców gminy Siemiatycze

23 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Siemiatycze. Na sesji obecnych było 15 radnych, którzy głosowali nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Za przyjęciem uchwał było 14 głosów. Nikt nie głosował przeciwko. W obu głosowaniach było po jednym głosie wstrzymującym się. Za pozytywną ocenę dziękował wójt Edward Krasowski podkreślając, że jest to wspólny sukces wielu osób, także radnych, pracowników gminy i gminnych jednostek.