GALERIA

Tajemnice wychodzą spod ziemi

W parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej prowadzone są prace archeologiczne związane z rewitalizacją założenia zamkowo-parkowego. Udało się odkryć fundamenty pałacu oraz kuchnię, a w niej m.in. elementy ceramiki czy unikatowe monety.