GALERIA

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Henryka Prządki

11 września zmarł ks. kan. Henryk Prządka. Przeżył 74 lata w tym 51 lat w kapłaństwie. W latach 1999 – 2017 był proboszczem proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej i dziekanem dekanatu komarowskiego. 14 września w Komarówce Podlaskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe. Eucharystię koncelebrowało 2 biskupów i 135 kapłanów Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym w Komarówce Podlaskiej przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.