GALERIA

II Manewry Sportowo – Obronne w Konstantynowie

18 września w Komarnie-Kolonii II odbyły się Manewry Sportowo – Obronne dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Biała Podlaska. Wzięło w nich udział 35 zuchów i harcerzy z 6 patroli.