GALERIA

Przebudowano drogę w Brzozowicy Dużej

W Brzozowicy Dużej została oddana do użytku zmodernizowana droga. 3 kilometrowy odcinek drogi powiatowej został przebudowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja kosztowała 4 mln 771 tys. zł. 70 % tej kwoty pochodzi z dotacji. Gmina Kąkolewnica i powiat radzyński partycypowały w kosztach w kwocie po 715 tys. zł.