GALERIA

Działaj lokalnie

Od lipca do połowy października 2021 roku grupa nieformalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy realizowała projekt pod nazwą „Ekologia to nasza wspólna sprawa” w ramach programu Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Fundacją Akcja Działa, gminami powiatu radzyńskiego, w tym Gminą Kąkolewnica oraz Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek w Radzyniu Podlaskim".