GALERIA

Miastków Kościelny: wójt ponownie prezesem strażaków

Obradował XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Miastków Kościelny, podczas którego podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowe władze. Delegaci ponownie powierzyli funkcję prezesa gminnej instancji Związku wójtowi Jerzemu Jaroniowi.