GALERIA

Kolejny zmodernizowany odcinek drogi w powiecie radzyńskim

Zmodernizowana droga powiatowa z Radzynia Podlaskiego przez Zabiele, Paszki Duże i Paszki Małe do drogi krajowej nr 19 została oddana do użytku. 12 sierpnia w Paszkach Dużych przecięto symboliczną wstęgę.