Biała Podlaska

42. Ogólnopolska Pielgrzymka KWC

26
wrz 2022

24 września w Leśnej Podlaskiej odbyła się 42. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Uczestników KWC powitał ks. Jarosław Błażejak, Krajowy Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Następnie odbyła się konferencja dr. Roberta Derewendy, wykładowcy KUL i Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie. Główne tematy jego wystąpienia to formacja permanentna/ podstawowa w RŻK i Światło - Życie oraz jej owoce w życiu społecznym, tworzenie nowej kultury w przestrzeni życia społecznego i politycznego, stanięcie do służby i próba dotarcia z Ewangelią do wszystkich środowisk.

Przed godziną 12.00 odbyła się Droga Krzyżowa ze świadectwami członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Teksty rozważań Drogi Krzyżowej pochodziły z pamiętnika życia wewnętrznego ks. Franciszka Blachnickiego z lat 1949 – 1951, bezpośrednio z publikacji pt. ,,Spojrzenia w świetle łaski”. Rozważania prowadził ks. Wojciech Ignasiak z Archidiecezji Katowickiej.

O godzinie 15.00 w bazylice leśniańskiej pod przewodnictwem ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego - Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, była sprawowana Msza św. W homilii ks. biskup wskazywał na polską rację stanu w walce z alkoholizmem, który zniewala i niszczy kolejne pokolenia Polaków. Ksiądz biskup wspominał i przytaczał cytaty z życia wielkich obrońców trzeźwości i abstynencji: bł. Bronisława Markiewicza, św. Ojca Maksymiliana Maria Kolbego, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II i drogiego wszystkim pielgrzymom Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wymienieni święci poświęcili swoje życie w trosce o godność człowieka i drogę do świętości bez alkoholu.

Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski mówił również o licznych zagrożeniach wynikających z picia alkoholu, o milionie osób uzależnionych w Polsce, o kolejnych trzech milionach zagrożonych popadnięciem w nałóg alkoholizmu, o tysiącach osób, które tracą swoje życie w wypadkach pod wpływem alkoholu. Mówił także o Narodowym Programie Trzeźwości, który należy wprowadzać nie tylko na poziomie centralnym, diecezjalnym, lecz także na poziomie parafialnym. Wyraził wielką wdzięczność członkom, kandydatom i sympatykom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, którzy podejmują dobrowolny dar z siebie rezygnując z picia alkoholu, za modlitwę i post w intencji osób uzależnionych.

Podczas Mszy Świętej kolejne osoby postanowiły podpisać i złożyć na ołtarzu deklarację KWC, członkowską lub kandydacką i podjąć dobrowolny dar z siebie rezygnując z picia alkoholu na rok lub na całe życie.0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.