Radzyń Podlaski

Bierzmowanie w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kościół Pt. 29.04.2022 16:45:23
29
kwi 2022

28 kwietnia młodzież klas 8 Szkoły Podstawowej z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, przez pasterską posługę księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Młodzież przygotowywała się do niego przez dwa lata zgodnie z obowiązującymi na terenie naszej diecezji wskazaniami, formując się w małych grupach dostosowanych do predyspozycji i zainteresowań kandydatów. Grupy: muzyczna, liturgiczna i dekoracyjno - gospodarcza realizowały zadania formacyjne a następnie przez posługę liturgiczną i konkretną pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej rozwijała swoje talenty. Pomagali w organizacji kongresu różańcowego, zbierali na dzieło nowego tysiąclecia, liczyli wiernych podczas liczenia uczestnictwa w niedzielnych mszach. Przygotowanie zakończyło się egzaminem, który wszyscy zdali pomyślnie. Za całość przygotowania kandydatów odpowiedzialny był ks. Michał Gosk – wikariusz parafii.

Na początku uroczystości goszczącego w Sanktuarium biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej w imieniu rodziców kandydatów do Bierzmowania przywitali p. Piekarscy – Ekscelencjo! W orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie papież Franciszek napisał do ludzi młodych: „Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeżywać to spotkanie jako prawdziwi pielgrzymi, a nie „turyści wiary”! Otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga, który chce rozświetlić Swoim światłem naszą drogę”. W duchu tych słów jako przedstawiciele rodzin zgromadzonych tu kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 8, serdecznie witamy Ciebie Księże Biskupie w naszej sanktuaryjnej parafii. Prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, wygłoszenie do nas Słowa Bożego, które pokrzepi i umocni wiarę rodzin oraz zgromadzonego tu młodego pokolenia. Niech Twoja Księże Biskupie obecność wśród nas, stanie się widocznym znakiem żywego Kościoła, który w duchu miłości troszczy się o swoje dzieci.
Następnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania poprosił ks. prałat Roman Wiszniewski – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium, mówił - Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do Bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Na zakończenie młodzież podziękowała księdzu biskupowi, księżom, katechetom i rodzicom za trud włożony w ich przygotowanie do Bierzmowania.Inf. pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.