Diecezja drohiczyńska

Biskup drohiczyński zachęca do pielgrzymowania na Jasną Górę

26
lip 2021

Biskup drohiczyński Piotr Sawczuk zachęca do uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę i do pielgrzymowania duchowego.

Biskup kierował do diecezjan list pasterski, w którym pisze:

„Ufam głęboko, że Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę w tym roku będzie mogła wyruszyć na pątniczy szlak bez większych trudności, już po raz 31. Pragnę serdecznie zachęcić Was, Drodzy Bracia i Siostry, abyście podjęli pielgrzymi trud i ofiarowali kilkanaście dni Matce Najświętszej. Tę zachętę kieruję do osób, którym pozwala na to zdrowie i obowiązki zawodowe. Szczególnie gorąco zapraszam ludzi młodych, aby spośród wielu propozycji spędzania wolnego czasu, wzięli pod uwagę udział w pielgrzymce, dającej okazję do pogłębienia wiary, poukładania swoich spraw, przeżycia prawdziwej radości i otwarcia się na innych. Mamy bardzo wiele różnych próśb do Boga, bo widzimy, że nasze ludzkie sposoby na codzienne problemy są zawodne. Pielgrzymując zaś w konkretnej intencji, oddając się ufnej modlitwie i dokładając ofiarę pątniczego trudu, otwieramy się na Boże sposoby, na moc łaski i światło Ducha Świętego”.

Mając na uwadze, że część osób – mimo gorących pragnień – nie będzie mogła pielgrzymować fizycznie, biskup zachęca też do pielgrzymowania duchowego, a więc do włączenia się do Grupy Srebrnej, gdzie wierni wzbudzają własną intencję, starają się być w stanie łaski uświęcającej i – w miarę możliwości – codziennie uczestniczyć w swojej w Eucharystii, przyjąć Komunię świętą, odmówić cząstkę różańca i włączyć się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Pomocą dla duchowych pielgrzymów mogą być dostępne materiały, zachęca się też, by formalnie zapisać się w swojej parafii do Grupy Srebrnej. Każdy zarejestrowany pielgrzym otrzyma znaczek i kartę pielgrzyma. Dodatkowo wszyscy wierni są też zaproszeni do przybycia na Jasną Górę w dniu wejścia Pielgrzymki Drohiczyńskiej.

Dalej biskup odnosi się do tegorocznego hasła pielgrzymki:

„W tym roku nasza Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Mocni nadzieją”. Nadzieja jest fundamentalna dla naszego życia, bo ustawia je we właściwej perspektywie, pokazuje, że ostatecznym celem jest Bóg i wszystkie cele cząstkowe winny mu być podporządkowane. Sporo mamy tu do zrobienia, ale wszyscy chcemy być prawdziwie mocni nadzieją”.
Zwracając się do pątników bp Sawczuk prosi o respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa drogowego i sanitarnego, poleca im też modlitewną pamięć o sprawach Kościoła Chrystusowego:

„Zanoście ufne modlitwy o wierność i miłość w życiu małżeńskim, o gorliwość dla Waszych Duszpasterzy i o nowe święte powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. Wszystkim Wam udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.”

/-/ + Piotr Sawczuk Biskup Drohiczyński

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.