Siemiatycze

Biskup drohiczyński zaprasza na uroczystości rocznicowe

05
cze 2021

Biskup drohiczyński zaprasza na uroczystość upamiętniającą 22. rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Drohiczynie oraz 30. rocznicę powstania Diecezji Drohiczyńskiej.

Przed zbliżającą się kolejną rocznicą wizyty w Drohiczynie najważniejszego Gościa – św. Jana Pawła II, biskup Sawczuk zwraca się do diecezjan i przypomina, że co roku diecezja drohiczyńska gromadzi się, aby wspomnieć tamte chwile, ożywić wspomnienia, ale też – wzywając wstawiennictwa Świętego Papieża – powierzyć Panu Bogu aktualne sprawy Kościoła, Ojczyzny i każdego z nas.

„W sytuacji, gdy zagrożenie epidemiczne ustępuje, będziemy mogli spotkać się bez lęku o zdrowie nasze i bliźnich, choć z roztropnym zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Potrzebujemy takiego spotkania, by na nowo poczuć się ludem Bożym, zjednoczonym miłością Chrystusa i budującym swoje życie na fundamencie Jego Ewangelii. Serdecznie zatem zapraszam w czwartek 10 czerwca o godz. 18.00, na plac przykatedralny w Drohiczynie, abyśmy przy replice ołtarza papieskiego wzięli udział w uroczystej dziękczynnej Mszy św. Zaproszenie kieruję do Drogich Księży, w szczególności do Księży Dziekanów, Wicedziekanów, dekanalnych Ojców Duchownych, pracowników naszej Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, Sądu Biskupiego, Księży Emerytów oraz innych Księży, którzy zechcą przybyć do Drohiczyna sami, bądź z jakąś grupą swoich parafian. Zapraszam także Wielebne Siostry Zakonne i inne Osoby Konsekrowane, zapraszam Moderatorów i Liderów różnych ruchów katolickich, stowarzyszeń i wspólnot kościelnych, działających w naszej diecezji – w miarę też możliwości – służbę liturgiczną. Ufam, że nie zabraknie wśród nas mieszkańców samego Drohiczyna i Osób reprezentujących różne organizacje, służby społeczne, strażaków, harcerzy itd.”

Pasterz diecezji dodaje, że wspólna modlitwa obejmować będzie również, Dostojnego Solenizanta, Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, wypraszając mu wszelkie potrzebne łaski z racji nadchodzącego wspomnienia jego Patrona.

Na koniec biskup drohiczyński informuje, że 11 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Episkopat Polski zgromadzi się w Krakowie, by tam odnowić Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, którego dokonali biskupi polscy przed stu laty.
„Bardzo proszę, aby tego dnia także w każdej parafii Diecezji Drohiczyńskiej został odnowiony ten Akt Poświęcenia.”

Źródło: Diecezja Drohiczyńska
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.