Siemiatycze

Diecezja drohiczyńska ma nowych kapłanów

29
maj 2021

Diecezja drohiczyńska ma nowych kapłanów. W sobotę, 29 maja w katedrze w Drohiczynie czterech diakonów otrzymało święcenia kapłańskie z rąk biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka.

Tuż przed uroczystą Mszą Świętą, ks. Dariusz Kucharek, ojciec duchowny WSD w Drohiczynie przedstawił postaci kandydatów do święceń kapłańskich, prosząc wszystkich o modlitwę w intencji przyszłych kapłanów oraz drohiczyńskiego Seminarium, biskupów i całej diecezji.

Zebranych witał proboszcz parafii katedralnej ks. Wiesław Niemyjski. – Gromadzimy się w katerze drohiczyńskiej, aby ogarnąć modlitwą tych, którzy za chwilę przyjmą świecenia prezbiteratu. Wspomniał postać patrona roku – Św. Józefa i polecał opiece świętego kandydatów do kapłaństwa, by pomagał im żyć Ewangelią, głosić Ewangelię i sprawować posługę sakramentalną.Biskup Piotr Sawczuk w pierwszych słowach, podkreślał, jak szczególna dla diecezji i Kościoła drohiczyńskiego jest celebrowana uroczystość. - Chcemy otoczyć ufną modlitwą czterech naszych braci, którzy przyjmą świecenia prezbiteratu, którzy ofiarują swoje życie Bogu i Kościołowi, którzy są pełni zapału, aby nieść światło Ewangelii i nieść moc Chrystusa zawartą w sakramentach różnym potrzebującym i udręczonym ludziom, których wokół nas nie brakuje. Oby ich decyzja, ich mocna wola, ich determinacja, aby przez całe życie iść za Chrystusem i służyć jako alter Christus okazała się owocna. Aby wytrwali. Aby Kościół, który na ich pracę czeka doświadczył z ich strony, jak najwięcej dobra.
W homilii bp Piotr Sawczuk zwracał się do kandydatów do Święceń prezbiteratu.- Przeszliście sześcioletnią formację seminaryjną, Ona była potrzebna, aby każdy z was lepiej poznał Chrystusa, Kościół, jego naukę i tradycję. Żebyście też lepiej poznali siebie, upewnili się co do powołania, byście też dowiedzieli się, jakie są oczekiwania ludzi i jakie są duchowe skarby zostawione przez Chrystusa Kościołowi. Teraz zaś czeka was konfrontacja z życiem i praktyczna weryfikacja zdobytych umiejętności duchowych i duszpasterskich. Oby ie przygasł nigdy wasz zapał apostolski, wasza pomysłowość ewangelizacyjna, a zdobywane z roku na rok doświadczenie katechetyczne i kaznodziejskie, pozwalało wam coraz skuteczniej ukazywać ludziom piękno życia w przyjaźni z Bogiem. I pamiętajcie, że ta przyjaźń w pierwszy rzędzie dla was ma być pięknym, świeżym i życiodajnym źródłem, o które będziecie się troszczyć z miłością - mówił.

Na koniec pasterz diecezji powierzył kandydatów do święceń prezbiteratu – opiece NMP Matki Kościoła, patronce diecezji drohiczyńskiej, św. Józefowi, którego rok obchodzimy i błogosławionym kapłanom – Ignacemu Kłopotowskiemu, Antoniemu Beszcie-Borowskiemu, Władysławowi Maćkowiakowi oraz Edwardowi Grzymale oraz patronce dnia Św. Urszuli Ledóchowskiej Życzył, by prezbiterzy na wzór tych błogosławionych i świętych dzięki ich modlitwie, wytrwale kroczyli drogą powołania i gorliwości w służbie.

Obrzęd święceń kapłańskich rozpoczął się wywołaniem kandydatów, którzy publiczną odpowiedzią „Jestem!” wyrazili gotowość przyjęcia świeceń. Następnie w dialogu pomiędzy rektorem WSD, a biskupem, ksiądz rektor, jako główny odpowiedzialny za formację seminarzystów zaświadczył, że kandydaci są dobrze przygotowani do przyjęcia świeceń.

Zanim ks. Biskup nałożył ręce na diakonów i odmówił modlitwę święceń, kandydaci wobec zgromadzonych wyrazili wolę ich przyjęcia i złożyli śluby posłuszeństwa. Gdy kandydaci na prezbiterów leżeli na twarzach przed Ołtarzem, cała wspólnota modliła się za nich wezwaniami „Litanii do Wszystkich Świętych”. Następnie Biskup w ciszy kładł ręce na głowach kandydatów, a po nim gest ten powtórzyli księża obecni w katedrze. Odmawiając modlitwę konsekracji Biskup prosił, aby poprzez dar Ducha Świętego, Chrystus Pan konsekrował obecnych diakonów na kapłanów. Po tym obrzędzie otrzymali oni godność prezbiteratu.

Nowo wyświęceni kapłani diecezji drohiczyńskiej, to:
- ks. Radosław Kalicki parafii pw. Trójcy Świętej w Dziadkowicach,
- ks. Rafał Oleksiuk z parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach,
- ks. Wojciech Wdowiński z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie
- ks. Piotr Wyszomierski z parafii św. Wojciecha w Skibniewie.

W uroczystościach udział wzięli - bp senior Antoni Dydycz, moderatorzy WSD w Drohiczynie, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej oraz Sądu Biskupiego, zaproszeni księża i siostry zakonne, młodzież reprezentująca KSM, Ruch Światło-Życie, oraz przedstawiciele innych wspólnot, rodzina i przyjaciele nowo wyświęconych kapłanów. Wydarzenie to uświetnił muzycznie chór pod kierownictwem organisty Sebastiana Skrzypowskiego wspieranego przez ks. Błażeja Samociuka, seminaryjnego wykładowcę muzyki kościelnej. Podczas Mszy Św. Posługiwała też liczna grupa ministrantów z Drohiczyna, Ciechanowca i parafii MB z Góry Karmel w Drohiczynie.

W najbliższym czasie neoprezbiterzy w swoich rodzinnych parafia odprawią Msze św. prymicyjne.Ks. Radosław Ryszard Kalicki ur. 21 lutego 1995 r., syn Ludwika i Bożeny z domu Boratyńskiej. Ma młodszego brata Łukasza. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Dziadkowicach. Ukończył LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach. 29 maja 2020 r. przyjął święcenia diakonatu. Praktyki diakońskie odbywał w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. 19 maja 2021 r. obronił pracę magisterską pt. „Ewolucja człowieka a klonowanie ludzi w świetle dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”, pisaną na seminarium naukowym z teologii moralnej, pod kierunkiem ks. dr. Piotra Wójcika. Mottem na jego obrazku prymicyjnym są słowa: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuje do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej”. (Dz 20,24)

Ks. Rafał Oleksiuk ur. 3 grudnia 1995 r., syn Piotra i Barbary z domu Leszczyńskiej. Ma trzy siostry: Karolinę, Edytę i Aleksandrę. Pochodzi z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. Jest absolwentem LO im. KEN w Siemiatyczach. 29 maja 2020 r. przyjął święcenia diakonatu. Praktyki diakońskie odbywał w parafii M. B. z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. 19 maja 2021 r. obronił pracę magisterską pt. „Biblijne tytuły Maryi w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, pisaną na seminarium naukowym z Pisma Świętego, pod kierunkiem ks. dr. Dariusza Kucharka. Mottem na jego obrazku prymicyjnym są słowa: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. (J 6,68)

Ks. Wojciech Wdowiński ur. 8 sierpnia 1984 r., syn Marka i Bożeny z domu Biaduń. Ma dwie siostry: Dorotę i Katarzynę oraz młodszego brata Mariusza. Pochodzi z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Ukończył LO nr 4 im. Jana Pawła II w Wołominie, a także studia magisterskie z ochrony środowiska na UKSW. 29 maja 2020 r. przyjął święcenia diakonatu. 19 maja 2021 r. obronił pracę magisterską pt. „Dzieje kultu św. Siostry Faustyny na terenie diecezji drohiczyńskiej w latach 1993–2020” napisaną na seminarium naukowym z historii kościoła, pod kierunkiem ks. dr. Zenona Czumaja. Mottem na jego obrazku prymicyjnym są słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. (Mt 5,9)

Ks. Piotr Wyszomierski ur. 23 sierpnia 1995 r., syn Bogdana i Małgorzaty z domu Kurowickiej. Ma siostrę Milenę i braci: Rafała, Grzegorza, Pawła. Pochodzi z parafii pw. św. Wojciecha w Skibniewie. Jest absolwentem Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. 29 maja 2020 r. przyjął święcenia diakonatu. Praktyki diakońskie odbywał w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. 19 maja 2021 r. obronił pracę magisterską pt. „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Skibniewie w latach 1805-1992”, pisaną na seminarium naukowym z historii kościoła , pod kierunkiem ks. dr. Zenona Czumaja. Mottem na jego obrazku prymicyjnym są słowa: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru”. (Rz 8,28).
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.