Diecezja drohiczyńska

Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów Diecezji Drohiczyńskiej

24
maj 2021

W Drohiczynie we wtorek, 25 maja obchodzony będzie Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów Diecezji Drohiczyńskiej. Obchody organizowane zgodnie z dotychczasową tradycją diecezjalną rozpoczną się o godz. 12.00 w Katedrze.

Na zaproszenie biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka w uroczystej koncelebrze w Katedrze drohiczyńskiej wezmą udział: biskupi seniorzy, dziekani, wicedziekani, dekanalni ojcowie duchowni, jubilaci diamentowi: ks. kan. Tadeusz Kocuk, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, ks. prał. Czesław Mazurek, ks. prał. Tadeusz Osiński; Jubilat złoty ks. kan. Stanisław Grochowski, Jubilaci srebrni: ks. Grzegorz Bałuczyński, ks. kan. Robert Krasowski, ks. kan. Wiesław Niemyjski, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych oraz kapłani uczestniczący w formacji permanentnej.

Podczas liturgii odbędzie się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, a na zakończenie zostanie odmówiona modlitwa Regina caeli przy grobie pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka. Spotkanie zakończy agapa w refektarzu seminaryjnym.

Całe prezbiterium diecezji drohiczyńskiej zaproszone jest do modlitewnej łączności, prosząc Boga o wzrost świętości kapłanów, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Źródło: Diecezja Drohiczyńska
Foto: ABol / Archiwum

ABol/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.