Biała Podlaska

Dzień Patrona w Katolickim Liceum w Białej Podlaskiej

28
wrz 2022

26 września Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej świętowało dzień swojego patrona – Cypriana Norwida. Uroczystej Mszy św. celebrowanej w kościele pw. bł. Honorata, w intencji całej społeczności szkolnej, przewodniczył ks. Andrzej Danieluk, wieloletni prefekt, a w latach 2013-2017 również dyrektor KLO.

Ksiądz Andrzej podczas homilii przywołał słowa z wiersza Cypriana Norwida pt. „Modlitwa”: „Przez wszystko przemawiałeś do mnie - Panie!”. Wydaje się, że można by je uznać za motto tegorocznego Dnia Patrona. Mimo wszelakich trudności, których przecież żadna epoka nie była pozbawiona (dlaczego więc nasze czasy miałyby być od nich wolne?), mamy za co dziękować, za co wyrażać wdzięczność Panu Bogu.

Podczas Eucharystii uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Kolejny rocznik wychowanków KLO przyrzekał trwać przy wartościach zapisanych na sztandarze szkoły: FIDES (wiara) - SAPIENTIA (mądrość) - VIRTUS (męstwo). Słowa te kierują naszą uwagę ku wartościom chrześcijańskim, których krzewienie jest zasadniczym zadaniem szkoły katolickiej.

Katolickie Liceum w Białej Podlaskiej stara się to zadanie spełniać już od 25 lat. Dbając o formację duchową i moralną wychowanków, wysoki poziom nauczania, rozwój kulturalny i społeczny naszych uczniów, ale także o bezpieczną i przyjazną atmosferę, służącą wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka. Potwierdzeniem wysokiej jakości edukacji jest utrzymująca się od wielu lat stuprocentowa zdawalność na egzaminach maturalnych i uzyskiwane wysokie miejsca w corocznych ogólnopolskich rankingach szkół średnich ogłaszanych przez magazyn „Perspektywy”. Świadczą także o tym osiągnięcia uczniów na olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych czy w turniejach. Katolickie Liceum, choć wciąż jest niedużą placówką, stało się szkołą rozpoznawalną, o wyrazistym profilu; wydaje się, że przez minione ćwierćwiecze wrosło w oświatowy krajobraz Białej Podlaskiej.

Tradycyjnie w Dniu Patrona zostały przyznane nagrody dla uczniów i nauczycieli:

Nagrodą Księdza Biskupa – Nagrodą Organu Prowadzącego zostały uhonorowane: Elżbieta Dowalewska oraz uczennica klasy II a Aleksandra Gałabuda;
Nagrodę Dyrektora otrzymały: Elżbieta Komosa i Magdalena Twardowska oraz uczennica klasy II a Alicja Piaszczyk.Info i foto: KLO Biała Podlaska0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.