Siemiatycze

Pierwsza w tym roku procesja Fatimska

14
maj 2021

13 maja w czwartek, w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach sprawowano pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy Św. wierni wraz z duchowieństwem niosąc figurę Matki Bożej z modlitwą różańcową przeszli w procesji wokół kościoła. Na zaproszenie proboszcza parafii ks. Bohdana Sawickiego w tym dniu Mszy Św. i Procesji Fatimskiej przewodniczył ks. Andrzej Witerski.

W procesję zaangażowana była społeczność szkolna Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. To już szkolna tradycja, że nauczyciele i uczniowie biorą udział w nabożeństwie dziękując Panu Bogu za pośrednictwem Maryi za dar wspaniałego Patrona oraz prosząc o potrzebne łaski do wdrażania w życie nauczania Ojca św. Zwykle widocznym wyrazem tego udziału był poczet sztandarowy i dzieci niosące różaniec. W tym roku z racji obostrzeń epidemicznych udział szkoły był skromniejszy. Starsi uczniowie i nauczyciele nieśli na ramionach figurkę Matki Bożej Fatimskiej i czytali rozważania.
    
Procesje Fatimskie odbywają się na pamiątkę Objawień Fatimskich. W 1917 roku 13 dnia miesiąca od maja do października Matka Boża objawiała się w portugalskiej Fatimie. Przemówiła wówczas do pastuszków - Łucji, Hiacynty i Franciszka - a za ich pośrednictwem do całego świata. Wzywała do pokuty i modlitwy, polecała „Odmawiajcie codziennie różaniec”.
ABol/Js

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.