Siemiatycze

Stojąc wśród ludzi kochających Pana Boga

05
lip 2021

Co roku przybywamy do Ostrożan, by przekonać się, że tu strumienie łaski jakby szczególnie nachyliły się ku ziemi. Przybywamy tu, by stanąć wśród ludzi kochających Pana Boga i umacniać się ich pobożną postawą, ich zawierzeniem Maryi. A wszystko po to, by zbliżyć się do Jezusa, który był Synem Maryi a zarazem Synem Bożym. - mówił biskup drohiczyński Piotr Sawczuk podczas uroczystości 34. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej obchodzonej w niedzielę, 4 lipca – jak co roku w pierwszą niedzielę lipca.

Jak drogie wielu sercom są Ostrożany, to niewielkie sanktuarium na podlaskiej wsi rokrocznie pokazują wierni licznie przybywający tu z całej diecezji drohiczyńskiej i spoza jej granic. Także w tym roku pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, plac wokół ołtarza polowego wypełniły tłumy wiernych, a wśród nich dorośli i dzieci, starcy i młodzież, rodziny, grupy przyjaciół, wspólnoty parafialne. Każdy mając swój powód, by pokłonić się Ostrożańskiej Ślicznej Pani, by Jej zawierzać swoje prośby, kłopoty i radości, by dziękować i prosić.

Także kapłani z radością wracają do Ostrożan, by uczestniczyć w kolejnych jubileuszach. W deszczową, lipcową niedzielę, gdy Eucharystii przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, przy Ołtarzu Pańskim stanęli księża, którym miejsce to jest szczególnie bliskie. Niezależnie od innych posług i obowiązków, by pokłonić się Pani Ostrożańskiej przybyli dawni ostrożańscy wikariusze: ks. Witold Kosiński, ks. Paweł Rytel-Andrianik, ks. Benedykt Karpiński. Przewodnicząc grupom pielgrzymkowym do Ostrożany dotarli: ks. Wojciech Wdowiński, ks. Grzegorz Konopacki, ks. Michał Sawicki i ks. Roman Kowerdziej, który wraz z parafianami przyjechał do Sanktuarium na rowerach. Z kolei ks. Henryk Polak prowadził w Ostrożanach 40-godzinne nabożeństwo, przygotowujące parafię do rocznicy.

O trwającym od wieków kulcie Matki Bożej w Ostrożańskim Wizerunku, tak mówił w homilii biskup drohiczyński: Dzisiaj gromadzimy się z racji 34. rocznicy koronacji Obrazu koronami papieskimi (…). Wszyscy cieszyli się, że znany im i kochany wizerunek Niebieskiej Matki z Dzieciątkiem Jezus został zauważony i doceniony. Ufali, że spodoba się Maryi ten gest szczerej ludzkiej czci, że będzie też impulsem do przygotowania Jej korony z dobrych uczynków, z dobrych postanowień, z modlitwy i z duchowych ofiar. My także ufamy, że dzisiejsza uroczystość rocznicy koronacji Obrazu, pozwoli nam przechodzić powoli z myślenia ziemskiego do myślenia o zbawieniu duszy własnej i dusz innych ludzi. W powszechnej gonitwie – jaką obserwujemy i w jakiej poniekąd bierzemy udział – za coraz wyższym standardem życia, wygodami i zaszczytami, coraz mniej miejsca pozostaje na myślenie o zjednoczeniu z Bogiem i bezinteresowniej miłości. A to jest przecież zdecydowanie najważniejsze, o niebo ważniejsze niż wszystkie dobra tej ziemi. Tego uczy nas Maryja, której nieobce srebrne suknie nakładane na licznych obrazach i figurach, które ją wyobrażają.

Świadectwem i dopełnieniem udziału w jubileuszu były kolejki wiernych ostawiające się do konfesjonałów, przyjmowana komunia święta i tradycyjne obchodzenie Ołtarza na kolanach.

Za liczny udział w uroczystościach, za przybycie do Ostrożan, za trwanie na modlitwie pomimo deszczu i zimna, za świadectwo wiary, dziękował wszystkim zgromadzonym ks. Piotr Wójcik proboszcz ostrożańskiej parafii i kustosz Sanktuarium. Zapewniał, że nosi w sercu i poleca w modlitwie wszystkich czcicieli Ostrożańskiej Pani.

Wzmianki o szczególnym kulcie, jakim był darzony obraz Matki Bożej Ostrożańskiej sięgają XVII wieku. 5 lipca 1987 roku odbyła się koronacja Obrazu, od tego czasu rozszerza się kult Ostrożańskiej Pani. Rokrocznie w rocznicę koronacji przybywają tu rzesze wiernych.

Podczas tegorocznych uroczystości JE Piotr Sawczuk poświecił odnowiony obraz przedstawiający Matkę Bożą w Lourdes, obraz ten pełni rolę przesłony Cudownego Wizerunku Ostrożańskiej Pani.ABol [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.