Diecezja siedlecka

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Henryka Prządki

14
wrz 2022

11 września zmarł ks. kan. Henryk Prządka. Przeżył 74 lata w tym 51 lat w kapłaństwie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1972 r. w Katedrze Siedleckiej przez posługę Biskupa Jana Mazura. W latach 1999 – 2017 był proboszczem proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej i dziekanem dekanatu komarowskiego. Dzisiaj (14 września) w Komarówce Podlaskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe. Eucharystię koncelebrowało 2 biskupów i 135 kapłanów Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym w Komarówce Podlaskiej przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

- Śp. ks. kanonik Henryk Prządka był gorliwym proboszczem. Miał dobry kontakt z księżmi wikariuszami i wiernymi. Dbał o życie religijne swoich wiernych i o sprawy materialne parafii. Będąc dziekanem gromadził wokół siebie księży należących do dekanatu. W uznaniu za jego zaangażowanie w życie kościoła diecezjalnego ks. BP Jan Wiktor Nowak w roku 2002 mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej. Dzisiaj w dniu jego pogrzebu dziękujemy Panu Bogu za kapłańską posługę śp. ks. Henryka. Za to, że postawił swojego sługę na drodze naszego życia. Dziękujemy śp. ks. Henrykowi za jego duszpasterskie zaangażowanie. Za jego wierność Chrystusowi, Krzyżowi i Kościołowi – mówił ks. Biskup Kazimierz Gurda W imieniu Rady Parafialnej i społeczności lokalnej ks. kan. Henryka Prządkę żegnał Ireneusz Demianiuk Wójt Gminy Komarówka Podlaska. - Chciałbym wyrazić naszą wdzięczność, wdzięczność nas wszystkich parafian przede wszystkim Panu Bogu za posługę kapłańską ks. proboszcza kanonika Henryka Prządki za 18 lat lat pracy duszpasterskiej, gospodarczej i społecznej. Chciałem również wobec zgromadzonego kościoła z księżmi biskupami wyrazić naszą wdzięczność samemu ks. dziekanowi za to wszelkie dobro jakie my otrzymywaliśmy jako parafianie przez serce i przez ręce naszego proboszcza. Dziękuję serdecznie za pracę duszpasterską, za odprawione Msze św., nabożeństwa za to że ks. był zawsze z nami. Troszczył się o chorych , starszych żeby zanieść im Chrystusa, za opiekę nag grupami modlitewnymi i wspólnotami, które działają w naszej parafii. Szczególnie dziękujemy za posługę w konfesjonale. Ksiądz troszczył się o świątynię. Chciałem również podziękować za prace gospodarcze. Też bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w życie społeczne naszej parafii i całej gminy - mówił Ireneusz Demianiuk Przez ostatnie dwa miesiące śp. ks. Henryk Prządka mieszkał w Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu. - Potrzebował opieki. Wniósł do naszego domu nowy powiew radości. Pomimo swojego cierpienia był bardzo otwarty. Spotkał swoich kolegów. Niedługi był to pobyt, który pokazywał, że w krzyżu który daje Pan Jezus jest moc - mówił ks. Jarosław Rękawek dyr. Domu Księży Emerytów 

- Chylę czoło przed trumną śp. ks. kan. Henryka Prządki jako proboszcz, który po Nim nastąpił. Czynię to z wielkim szacunkiem, bo w tych pięciu latach doświadczam owoców 18 - letniej pracy ks. Henryka. To było całe Jego życie, bo kapłan zawsze pragnie całe swoje życie wkładać w serca parafian i ks. Henryk to czynił - tak zmarłego ks. kapłana wspominał ks. Mieczysław Pociejuk, proboszcz parafii Komarówka Podlaska Zgodnie z wolą śp. ks. kan. Henryka Prządki został pochowany na cmentarzu parafialnym w Komarówce Podlaskiej.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.