Garwolin

Będzie trzynasty „Zasłużony dla Miasta Garwolin”

Region Śr. 03.02.2021 10:13:22
03
lut 2021

Harcmistrz Marek Szamryk - pedagog, nauczyciel, współorganizator powojennego harcerstwa i pierwszy komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Garwolinie po II wojnie światowej, dołączy do grona wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Miasta Garwolin”.

Wniosek w tej sprawie, w imieniu Komendy Hufca i Organizacji Harcerskiej złożył do przewodniczącego RM Garwolina hm. Leszek Ochniewicz, komendant Hufca „Orłów” ZHP w Garwolinie.

W obszernym uzasadnieniu wniosku napisano m.in., że Marek Szamryk urodził się 26 marca 1902 roku we wsi Krzywowierzba w powiecie włodawskim. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Chełmie, pracując ciągle podnosił swoje kwalifikacje. 27 lipca 1933 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, a 15 sierpnia po ukończeniu harcerskiego kursu nauczycielskiego złożył przyrzeczenie harcerskie i uzyskał stopień ćwika. Zmobilizowany w sierpniu 1939r. brał udział w walkach kampanii wrześniowej. W 1941 roku, wraz z żoną i synem Janem przeniósł się do Garwolina, „włączył się wówczas w nurt tajnej oświaty organizowanej i prowadzonej przez ogniwa Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Marek Szamryk prowadził komplety tajnego nauczania z historii i geografii u siebie w domu”. W 1942r. Wszedł w skład utworzonej wówczas Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury, w kilku ośrodkach powiatu zorganizował pracę samokształceniową wśród dorosłych, ponadto był kierownikiem książnicy zaopatrującej punkty nauczania w podręczniki i biblioteki ruchome. Wykorzystując swój bogaty księgozbiór, który sprowadził z Puław, „wspólnie z Marianem Jaworskim ps. „Mariański”roznosił nocami książki po okolicznych wioskach, a kiedy „Mariański” poszukiwany przez Niemców musiał się ukrywać- pracę tę wykonywał sam”.

Po okupacji niemieckiej podjął pracę nauczyciela języka polskiego i historii w garwolińskiej szkole Podstawowej nr 1, a 27 listopada 1945r. Objął funkcję kierownika szkoły i pełnił ją do31 października 1946r. W 1945r. Marian Jaworski zaproponował kandydaturę Marka Szamryka na organizatora harcerstwa męskiego w Garwolinie i powiecie. 8 września 1945r. Objął opiekę nad utworzoną w SP nr 1 drużyną im. Henryka Dąbrowskiego, która skupiała młodzież z klas V-VII, jesienią 1945 r. rozpoczął pracę związaną z organizacją Hufca Harcerzy. Od 7 listopada 1945r. pełnił funkcje hufcowego powiatowego, a rozkazem Naczelnika ZHP z 12 maja 1947r. został mianowany na stopień harcmistrza i komendantem Hufca ZHP Garwolin. Organizował akcje obozowe dla harcerzy i inne działania. W 1949 roku zdał funkcje hufcowego Hufca Harcerzy. W uzasadnieniu napisano, że „ w tym końcowym okresie tradycyjnego harcerstwa opartego na zasadach skautowych, działalnością Marka Szamryka zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. Przez kilka długich tygodni był przesłuchiwany, bity i maltretowany przez funkcjonariuszy UB za to, ze wychowywał garwolińską młodzież w duchu Boga i nauki Kościoła, za to, że każdej niedzieli w mundurach i z proporcami, w szyku zwartym, garwolińscy harcerze uczestniczyli we mszy św.”

Za swoją pracę i działalność odznaczony został m.in. Złota Odznaką ZNP, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Edukacji Narodowej. Zmarł 10 października 1980 r.

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego Komisja Spraw Społecznych RM pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Markowi Szamrykowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina.DW

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Janusz Śr. 03.02.2021 09:40:02

Pan Jan Szamryk- znany podróżnik jest bardzo podobny do swojego ojca Marka.