Siemiatycze

Doceniono ekologiczne działania Mielnika

Region Pon. 22.11.2021 17:32:48
22
lis 2021

240 uczestników, 69 prelegentów, moderatorów i panelistów oraz 9 unikalnych sesji. W dniach 16 – 18 listopada w Białymstoku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. W ramach spotkania wręczona została nagroda przyznana przez marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego, którą otrzymała Gmina Mielnik.

Trzydniowa konferencja na Politechnice Białostockiej, to spotkanie organizacji i osób, dla których aspekty związane z ochroną przyrody stanowią priorytet: przedstawicieli świata nauki, leśników, naukowców, samorządowców, przedstawicieli instytucji ochrony przyrody, przedsiębiorców.

- Głęboko wierzę, że uczestnicy tej konferencji to nasi przyjaciele, ale myślę, że mogę też śmiało powiedzieć, że to także przyjaciele naszej planety - podkreślił Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB, podkreśliła podczas otwarcia, że konferencja łączy różne środowiska:
- A to wszystko po to, aby szukać skutecznych sposobów efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, z jednoczesnym ich poszanowaniem, chroniąc je zgodnie z założeniami naturalnego rozwoju – zaznaczyła.

Reprezentująca marszałka Kosickiego Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaznaczyła, że Podlaskie to wyjątkowy obszar pod względem przyrodniczym.

- Wysoki stopień naturalności krajobrazów północno-wschodniej Polski oraz stosunkowo niewielki stopień ich degradacji związane są ze znaczną odległością od ośrodków przemysłowych oraz znacznych źródeł zanieczyszczeń – mówiła.

Wskazywała też na wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, w sprostaniu którym mają pomóc znaczące środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

Podczas konferencji nagrodzono gminę Mielnik. Ideą przyznanej po raz pierwszy Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego RAZEM DLA ŚRODOWISKA jest symboliczne uhonorowanie i docenienie działań realizowanych przez samorządy gminne w obszarze związanym z ochroną przyrody. Nagrodę otrzymała ją gmina Mielnik za działania podejmowane w 2020 r. na rzecz ochrony i promocji bioróżnorodności w województwie podlaskim. Chodzi o zrealizowany wówczas projekt pn. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik”.

- To ogromne wyróżnienie dla gminy Mielnik – mówił Marcin Urbański, wójt nagrodzonej gminy.
Zrealizowany przez samorząd projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 1,7 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- Postanowiliśmy pokazać mieszkańcom, a przede wszystkim turystom to, co na terenie gminy Mielnik jest najcenniejsze. A są to tzw. murawy kserotermiczne, które występują na terenie gminy w kilku miejscach, a są unikalne na skalę kraju – wyjaśnił założenia przedsięwzięcia Marcin Urbański.

- Bardzo dużo samorządów korzysta i realizuje projekty w zakresie chociażby odnawialnych źródeł energii czy poprawy efektywności budynków, oczywiście jest to bardzo dobre, niemniej jednak widać, że samorządy mniej chętnie sięgają po środki związane z realizacją projektów przyrodniczych czy związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności – mówiła Anna Krysztopik, objaśniając w ten sposób wybór nagrodzonej gminy.

Organizatorami konferencji są: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytut Kronenberga - Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
Źródło: Województwo Podlaskie
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Politechnika Białostocka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.