Biała Podlaska

Gmina Tuczna wyróżniona

Region Śr. 23.11.2022 08:20:33
23
lis 2022

Gmina Tuczna została laureatem konkursu Lubelski Lider Ekonomii Społecznej w kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomi Społecznej. Duże znaczenie ma tu działająca Spółdzielnia Usług Socjalnych, ale są też pomysły na nowe działania.

17 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej” poświęcona stosowaniu klauzul społecznych. Podczas wydarzenia wręczono nagrody liderom ekonomii społecznej. Powiat Bialski ma powód do dumy, ponieważ Gmina Tuczna została laureatem nagrody w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim”. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Forum zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) ma podkreślić dobre praktyki wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej do rozwoju lokalnego i gospodarczego regionu. Podczas debaty zaprezentowano trafne rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Zorganizowana konferencja to również szansa na promowanie postaw zgodnych z ideą odpowiedzialności społecznej. Prelekcyjna część dotyczyła współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz skutecznego stosowania klauzul i aspektów społecznych przez JST.

O tym w jaki sposób gminy Tuczna wspiera rozwój społeczny opowiedział Radiu Podlasie, Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.