Garwolin

Górzno: Waldemar Sabak ponownie prezesem

Region Śr. 27.10.2021 11:45:05
27
paź 2021

Delegaci na XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP ponownie powierzyli funkcję prezesa wójtowi Waldemarowi Sabakowi. Podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowe władze gminne OSP. Komendanta gminnego Kazimierza Zuchniaka uhonorowano Złotym Znakiem Związku- najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP.

Gminny Zjazd obradował 24 października w niedawno oddanej do użytku remizie OSP w Łąkach, a uczestniczyli w nim delegaci wybrani podczas zebrań w ośmiu jednostkach OSP. Warto podkreślić, że trzy z nich są w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Miłym akcentem było uhonorowanie długoletniego komendanta gminnego OSP Kazimierza Zuchniaka najwyższym odznaczeniem w ochotniczym pożarnictwie- Złotym Znakiem Związku RP. Aktu tego dokonali wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Albina Łubian i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP dh Waldemar Sabak.

Udana kadencja

Podsumowując minioną kadencję władz gminnych Związku OSP, prezes Waldemar Sabak mówił, że był to dobry okres dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Górzno. - W tym okresie do jednostek OSP na terenie gminy wpłynęły bardzo duże środki finansowe z wielu instytucji, programów rządowych realizowanych przez WFOŚiGW w Warszawie, KG PSP przy udziale komendanta wojewódzkiego i powiatowego PSP, funduszu składkowego KRUS, ale także środki przeznaczone przez samorząd Mazowsza. W okresie tych pięciu lat, na zadania związane z wyposażeniem, doposażeniem, modernizacją istniejących czy budową nowych obiektów służących OSP, pozyskano środki rzędu 5-6 mln zł- mówi prezes. To m.in budowa dwóch strażnic w Łąkach i Samorządkach, zakup nowych samochodów pożarniczych dla OSP Górzno i Łąki, wyposażenie w podstawowy i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego Lukas, ratownictwa medycznego, defibrylatory i inny. W tym też czasie włączono do KSRG trzeciej jednostki z gminy- OSP Samorządki. W okresie minionych 5 lat, strażackie zastępy z gminy Górzno wyjeżdżały ponad 500 razy do pożarów i innych zdarzeń. Najwięcej wyjazdów do akcji zanotowały jednostki z KSRG, a mianowicie Górzno, Unin i Samorządki, chociaż i inne wyjeżdżały, ale znacznie mniej razy. Prezes Sabak podkreśla też udział strażaków w akcjach organizowanych w związku z pandemią, uroczystościach patriotycznych, rocznicowych i kościelnych. Druhowie z jednostek z OSP Unin, Samorządki i Chęciny uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Strażacy pomagają, ale też mogą liczyć na pomoc innych

I takim osobom i instytucjom dziękowano podczas Zjazdu. Okolicznościowe grawertony przekazano senator Marii Koc, posłom Henrykowi Kowalczykowi i Grzegorzowi Woźniakowi, wicewojewodzie Sylwestrowi Dąbrowskiemu, Markowi Ryszce, prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, wiceprezes Kamili Mokrzyckiej, członkini zarządu województwa mazowieckiego Janinie Ewie Orzełowskiej, dyrektor OR KRUS w Warszawie Joannie Bali i jej zastępcy Michałowi Jaworskiemu, wiceprezes ZOW ZOSP RP Albinie Łubian, dyrektor siedleckiego wydziału zamiejscowego WFOŚiGW Agnieszce Kiliańczyk, komendantowi powiatowemu PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztofowi Tuszowskiemu i jego zastępcy mł. bryg. Tomaszowi Biernackiemu, wiceprezesom ZOP ZOSP RP w Garwolinie Wiesławowi Gąsce i Jerzemu Jaroniowi, staroście Mirosławowi Walickiemu, skarbnik gminy Grażynie Szewczyk, inspektorowi ds. inwestycji w UG Piotrowi Zającowi i księżom prałatowi Jerzemu Kalince, kanonikowi Eugeniuszowi Roli i Andrzejowi Siedlanowskiemu.

Nowy zarząd gminny Związku OSP RP w Górznie
prezes Waldemar Sabak
wiceprezesi Krzysztof Mikulski i Ireneusz Piesiewicz
sekretarz Tomasz Owczarczyk
skarbnik Grażyna Szewczyk
komendant gminny Kazimierz Zuchniak
członkowie zarządu: Leszek Banaszek, Marcin Kałaska, Grzegorz Kisiel, Marcin Łysiak, Piotr Miętus, Henryk Owczarczyk

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z prezesem Waldemarem Sabakiem POSŁUCHAJ
WJ/Garwolin [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.