Ryki

Kłoczew: nie zwalniają inwestycyjnego tempa

Region Sob. 27.02.2021 16:19:12
27
lut 2021

Zadania z zakresu ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę oraz poprawa infrastruktury drogowej- to kluczowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w tym roku przez samorząd gminy Kłoczew. Na inwestycje w tegorocznym budżecie zapisano 15 mln zł, co stanowi ponad 30% wydatków budżetowych ogółem.

W ostatnich latach samorząd gminy Kłoczew pokaźne środki przeznacza na realizację zadań w zakresie gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków. - Bardzo mnie cieszą te inwestycje, bowiem dzięki nim, na kilkanaście lat co najmniej uporządkujemy nasze problemy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w dobrej jakości wodę i oczyszczalnia ścieków komunalnych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłoczewie pozwoli nam w latach przyszłych rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach naszej gminy- mówi wójt Zenon Stefanowski.

W przyjętym budżecie zabezpieczono na inwestycje, łącznie z pozyskanymi środkami dotacyjnymi i rządowymi, 15 mln zł. To jest ponad 30% wydatków budżetowych ogółem. Tegoroczne, duże inwestycje, to te z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. - Będzie to modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody w Woli Zadybskiej i Starym Zadybiu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Również planujemy inwestycje drogowe, przeznaczyliśmy ok. 1 mln zł na pomoc dla powiatu ryckiego, na modernizację drogi powiatowej w Czernicu oraz 700 tys. zł na modernizację dróg gminnych. Mam nadzieję, że te środki na inwestycje drogowe, w przypadku pojawienia się oszczędności poprzetargowych zostaną zwiększone. Drogi w naszej gminie nadal pozostają jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych i na pewno będziemy modernizację tych dróg kontynuować na ile tylko pozwolą nam na to możliwości finansowe - dodaje gospodarz gminy Kłoczew.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia  z wójtem Zenonem Stefanowskim


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.