Garwolin

Maciejowice: samorząd poprawia infrastrukturę drogową

Region Wt. 21.09.2021 08:03:25
21
wrz 2021

Oprócz dużych inwestycji kubaturowych, samorząd gminy realizuje wiele zadań drogowych z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Największym przedsięwzięciem obecnie wykonywanym, jest kompleksowa przebudowa ulicy Kochowskiej w Maciejowicach. Gmina złożyła też wniosek do rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie 27 zadań drogowych.

- Największa inwestycja drogowa w gminie Maciejowice jest obecnie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane przy przebudowie ulicy Kochowskiej w Maciejowicach. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę kilometrowego odcinka ulicy, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budową chodnika z kostki brukowej oraz położeniem nowej nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami i dojściami do furtek z kostki brukowej- mówi wójt Tomasz Kwiatkowski. Koszt inwestycji to 1 959 153 zł, ale gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 409 116 zł wsparcia na realizację tego zadania. - Dzięki tak dużemu wsparciu środkami zewnętrznymi, taka inwestycja może zostać zrealizowana i wykonana kompleksowo- dodaje gospodarz gminy. Równolegle z budową ul. Kochowskiej, na końcowym jej odcinku trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obejmuje ona wykonanie ok. 500mb sieci kanalizacji wraz z przyłączami indywidualnymi. Zadanie realizowane jest za 659 338 zł, w tym część stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina złożyła też wniosek do programu inwestycji strategicznych Polski Ład na modernizację sieci dróg na terenie zabudowy mieszkaniowej, inwestycyjnej. Obejmuje on 27 zadań drogowych na terenie całej gminy.

Łącznie na inwestycje drogowe w latach 2019-2021gmina Maciejowice przeznaczyła 8 289 911 zł, z czego 4 153 462 zł, to środki pozyskane z funduszy zewnętrznych.
Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Tomaszem Kwiatkowskim. POSŁUCHAJ

WJ/Maciejowice [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.