Garwolin

Maciejowice: w ciągu 2 lat remonty dróg za 13 mln zł

Region Wt. 23.11.2021 10:27:14
23
lis 2021

Jednym z inwestycyjnych priorytetów władz samorządowych gminy jest poprawa infrastruktury drogowej. W ciągu trzech minionych lat polepszono stan techniczny 22 odcinków dróg, z czego 17 dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym. Dwa przyszłe lata, to modernizacja 27 odcinków drogowych z pomocą rządowych środków finansowych.

- Kładziemy nacisk na poprawę infrastruktury drogowej w naszej gminie. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, dlatego, aby móc realizować jak największą ilość zadań w zakresie drogownictwa, aplikujemy o środki zewnętrzne, które pozwalają nam tak szeroki zakres inwestycji drogowych na terenie całej gminy - mówi wójt Tomasz Kwiatkowski. Od początku kadencji, a więc w ciągu trzech lat gmina zrealizowała 22 odcinki drogowe na terenie całej gminy, w tym 17 finansowane było środkami zewnętrznymi z różnych źródeł. Gmina złożyła też kompleksowy wniosek na kwotę 12 350 000 zł do pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na modernizację sieci dróg gminnych na terenie zabudowy mieszkaniowej inwestycyjnej w gminie Maciejowice. - Dzięki decyzji pana premiera, uzyskaliśmy kwotę 12 350 000 zł na realizację 27 odcinków drogowych – dodaje gospodarz gminy. Inwestycje w ramach tego programu realizowane będą w ciągu dwóch najbliższych lat, a wysokość dofinansowania jest na poziomie 95% wartości inwestycji. Jak łatwo obliczyć, do 27 odcinków drogowych gmina dołoży jedynie 650 tys. zł.

Zakres zaplanowanych robót jest szeroki i wymagał będzie zmobilizowania wielu sił i środków, by je wykonać w określonym czasie.

- Przed nami olbrzymie wyzwanie, aby zrealizować tak szeroko zakrojony projekt inwestycji w zakresie drogownictwa. Musimy wiele wysiłku włożyć, ale dołożymy wszelkich starań, wraz z moimi współpracownikami, aby te inwestycje wykonać, przez co w sposób znaczny poprawimy komfort podróżowania naszych mieszkańców, zwiększymy bezpieczeństwo, ale też zaspokoimy potrzeby, co do infrastruktury drogowej...- puentuje wójt gminy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Tomaszem Kwiatkowskim.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.