Garwolin

Miastków Kościelny: inwestycje drogowe z dofinansowaniem

Region Czw. 23.09.2021 11:21:54
23
wrz 2021

Gmina pozyskuje środki pozabudżetowe na realizację zaplanowanych zadań, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, sportowej, inwestycje oświatowe, czy ochronę środowiska. Tylko w tym roku zmodernizowanych zostało ponad cztery kilometry dróg, ale gmina złożyła też wniosek do programu Polski Ład o dofinansowanie kolejnych czternastu kilometrów dróg.

Poprawa infrastruktury drogowej jest priorytetem każdego samorządu. W gminie Miastków Kościelny, każdego roku modernizowane są lub budowane kolejne odcinki traktów komunikacyjnych. - W tym roku udało się przeprowadzić modernizacje, remonty, kilku kilometrów dróg, i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pierwsza inwestycja, która była realizowana zdecydowaną większością środków powiatu garwolińskiego, pomiędzy Miastkowem a Kruszówką, niewielki odcinek do Zabruzd, w sumie koszt prawie milion złotych, my dołożyliśmy ponad 150 tys. zł do tej inwestycji- mówi wójt Jerzy Jaroń. Powiat przygotowuje też projekt przebudowy drogi w Oziemkówce, gdzie elementem podstawowym jest chodnik i modernizację mostu w Miastkowie Kościelnym. Z własnych inwestycji drogowych gminy, warto wymienić zakończoną już, dwuetapową inwestycję w Zwoli, która realizowana była z pomocą środków Funduszu Dróg Samorządowych. - W sumie 4 km drogi, też mieszkańcy uzyskali piękną, nową, szeroką drogę, która przez wiele lat czekała na tą modernizację. I jeszcze trochę mniejszy zakres, ale też potrzebny w Zasiadałach. Tam trwa obecnie modernizacja drogi, części najbardziej zabudowanej Zasiadał, gdzie jeszcze nie było nawierzchni asfaltowej, jest to niespełna 700mb przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów- dodaje gospodarz gminy. To nie wyczerpuje potrzeb gminy, dlatego złożony został wniosek o dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład modernizacji ponad czternastu kilometrów dróg. Również budowa hali sportowej wkroczyła w kolejny etap realizacji...

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Jerzym Jaroniem
 POSŁUCHAJWJ/Miastków Kościelny [MSz]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.