Garwolin

Powiat garwoliński: kolejny etap przebudowy Zielonego Izdebna

Region Wt. 28.09.2021 10:50:56
28
wrz 2021

Aby osiągnąć standardy określone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzony przez powiat garwoliński Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno wymaga bardzo gruntownej i kosztownej reorganizacji. Pierwszy etap został już zakończony, a realizacja drugiego rozpoczęła się i potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Wartość zadania, to ponad 3,4 mln zł.

Na terenie powiatu garwolińskiego działa Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno, w ramach którego funkcjonują dwie placówki: opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego na 30 miejsc oraz socjalizacyjnego na 5 miejsc. - Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na powiaty obowiązek zmniejszenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych do 14. Ponadto każda 14- osobowa placówka musi funkcjonować jako odrębna jednostka budżetowa. Zmiany te powinny być wprowadzone do końca 2020 roku- mówi wicestarosta Marek Ziędalski. Ale nie wprowadzono i dopiero zarząd obecnej kadencji zaczął je intensywnie realizować.

W ub. roku powiat przystąpił do przebudowy głównego budynku, by przystosować go do pobytu tam zarówno dziewcząt jak i chłopców. Poprawy wymagały warunki techniczne, aby zapewnić jak najlepszy standard opiekuńczy. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 20 listopada 2020 a ich koszt to ok. 2,4 mln zł. Zakupiono też wyposażenie budynku.

W tym roku rozpoczęto budowę nowej placówki opiekuńczo- wychowawczej w Izdebnie. Ma ona na celu zapewnienie 14 nowych miejsc dla dzieci i młodzieży do czasowego pobytu i opieki, które z różnych przyczyn są częściowo lub całkowicie pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej. - Zadanie budowy budynku nowej placówki zostało ujęte w budżecie powiatu garwolińskiego na 2021 r. oraz otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie miliona złotych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 325,81metra kwadrat. Parter budynku, to przede wszystkim strefa mieszkalna, przystosowana do wspólnego przygotowania i spożywania posiłków, stanowiące miejsce spotkań, wypoczynku. Ponadto w obrębie kondygnacji parteru zaprojektowano pokój opiekuna, 2- osobowy pokój mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, izolatkę, łazienkę, pomieszczenia gospodarcze- uzupełnia wicestarosta. Piętro w całości przystosowane jest do celów mieszkalnych...

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wicestarostą garwolińskim Markiem Ziędalskim. POSŁUCHAJ
WJ/Garwolin [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.