Garwolin

Powiat garwoliński: konsultacje społeczne dotyczące największej inwestycji w regionie

Region Śr. 22.09.2021 08:33:35
22
wrz 2021

Spotkaniem w Starostwie Powiatowym w Garwolinie zakończył się cykl konsultacji społecznych dotyczących budowy mostu na rzece Wiśle, który połączy powiaty garwoliński z kozienickim. Podkreślano, że prace projektowe idą zgodnie z harmonogramem a budowa powinna rozpocząć się w czwartym kwartale 2024 roku.

W garwolińskim starostwie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska a miejscowością Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. W kwietniu br. zakończony został etap A studium korytarzowego z analizą wielokryterialną. Analizom poddawane było w nim pięć wariantów inwestycyjnych realizacji dróg oraz trzy warianty inwestycyjne lokalizacji mostu. - Każdy z tych wariantów był analizowany pod względem różnych kryteriów: środowiskowym, ekonomiczno- finansowym, technicznym i społecznym. Na bazie sumy punktów przyznanych dla każdego kryterium, zostało te pięć wariantów w studium korytarzowym uszeregowane i na bazie wyników konsultacji i punktacji, do dalszych etapów prac projektowych wybrane zostały trzy warianty- mówił Mariusz Kos z firmy Most Projekt. Do rozpoczęcia budowy, uzyskanie tzw. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest to IV kwartał 2024 r. Inż. Kos omówił wszystkie trzy warianty, ich plusy i minusy.

Jeden z uczestników spotkania zadał pytanie, czy można przy moście drogowym wybudować most kolejowy. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jonczak odpowiedział, że nie można, ponieważ program „Mosty dla regionów” generalnie dedykowany jest dla mostów kołowych, a nie kolejowych. Burmistrz Łaskarzewa Anna Laskowska interesowała się ewentualnym połączeniem komunikacyjnym inwestycji mostowej z drogą S17. Starosta garwoliński Mirosław Walicki przypomniał, że obecnie realizowana jest największa inwestycja mostowa z drogami dojazdowymi, w przypadku powiatu garwolińskiego do drogi 801. - Oczywiście, to jest w naszej ocenie początek tych zmian, które będą następowały w regionie, w powiecie garwolińskim i mam nadzieję, że kolejnymi etapami będą rozmowy i będzie docelowe włączenie do trasy S17, a czy w tej relacji czy innej, to jest dalsza dyskusja. My, jako samorząd, w ramach programu „Mosty dla regionów” tej inwestycji nie zrealizujemy- artykułował gospodarz powiatu garwolińskiego. Mirosław Walicki przypomniał też, że dzisiejsze spotkanie jest podsumowującym cykl konsultacji społecznych dotyczących budowy przeprawy mostowej łączącej powiat garwoliński z kozienickim. Według starosty, najbardziej żywe i pełne pytań były konsultacje w gminie Maciejowice, bo tam planowany jest najdłuższy przebieg drogi dojazdowej. W gminie Kozienice z kolei, mieszkańcy pytali o natężenie ruchu, zmianę szlaków komunikacyjnych, jak będzie wyglądało życie po wybudowaniu mostu. - Przede wszystkim chciałbym podziękować swoim partnerom za to, że zdecydowaliśmy się wspólnie przystąpić do tego bardzo ważnego projektu dla regionu. Na samym początku, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, na co się porywamy, ale myślę, że krok po kroku, jesteśmy na drugim etapie realizacji inwestycji projektowej. Zaczyna ten most nabierać kształtów i gdyby nie rządowy program „Mosty dla regionów”, w ogóle nie byłoby szans nawet na rozpoczęcie rozmów na ten temat- dowodził starosta Walicki. - Jesteśmy na etapie wykonania zadania głównego, czyli budowy mostu. Jest to zadanie naprawdę poważne, zarówno pod względem finansowym, jak i wyzwanie pod kątem samego przygotowania tego zadania, bo samo przygotowanie dokumentacji 3 lata, a ewentualne wykonanie około 1, 1,5 roku, w związku z tym pokazuje to, gdzie w tej chwili jest główny problem realizacji tego zadania- podsumował Krzysztof Wolski, starosta kozienicki.

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Garwolinie jest inwestorem budowy mostu i dróg pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska a miejscowością Świerże Górne. Przygotowaniem i nadzorem nad inwestycją zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie a projekt opracowuje firma Most Projekt. Zgodnie z założeniami proces projektowy będzie trwał do 2024 roku. Łączna wartość dokumentacji opiewa na kwotę niewiele ponad 5,2 mln zł.

Inwestycja ma być gotowa w 2026 roku. Szacunkowy koszt mostu to 650 mln złotych.

W spotkaniu, oprócz kilkudziesięciu mieszkańców powiatu, uczestniczył starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza Kozienic Mirosław Pułkowski, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, wicestarosta Marek Ziędalski, wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, radni powiatowi z przewodniczącym Waldemarem Trzaskowskim, dyrektor PZD w Garwolinie Marek Jonczak, wójtowie gmin, kierownicy powiatowych instytucji, dyrektorzy wydziałów starostwa, przedstawiciele projektantów firmy Most Projekt, dyrektor Jakub Kozłowski i inż. Mariusz Kos i in.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.