Garwolin

Powiat garwoliński: tarcza antykryzysowa na koronawirusa

Region Pon. 22.02.2021 07:12:17
22
lut 2021

Prawie 4,4 tys. przedsiębiorców z powiatu garwolińskiego skorzystało w ubiegłym roku z bezzwrotnych pożyczek w wysokości do 5 tys. zł w ramach tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił na ten cel niemal 20,5 mln zł, a na wszystkie formy wsparcia wydatkowano ponad 32 mln zł. Skorzystali z nich między innymi mikroprzedsiębiorcy, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe i inni.

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie realizował zadania wynikające z przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tzw. „tarczy antykryzysowej”. Największą formą wsparcia pod względem ilości złożonych wniosków oraz wypłaconych środków stanowiły niskoopropcentowane pożyczki do 5 tys. zł. Skorzystało z tej możliwości 4378 przedsiębiorców, którym wypłacone zostało 20 428,800 zł. Zdarzyła się tez jedna próba wyłudzenia pożyczki, ale w wyniku weryfikacji, wniosek został odrzucony.

 

501 podmiotów gospodarczych z wielu branż /usługi, handel, produkcja/ skorzystało z dofinansowania pracownika zatrudnionego na pełny etat. Objętych wsparciem zostało 2650 pracowników i wypłacono 8 619,900 zł. Oprócz przedsiębiorców, również stowarzyszenia mogły ubiegać się o wsparcie niskooprocentowaną pożyczką z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych w wysokości do 5 tys. zł. - Wysokość pożyczki zależała od wysokości przychodów w poprzednim roku obrotowym. Kwotę pożyczki stanowiło 10% przychodu, nie więcej niż 5 tys. zł. Stowarzyszenia, które przekroczyły dochód powyżej 100 tys. zł nie mogły składać wniosków- mówi Dariusz Kędziorek, zastępca dyrektora PUP w Garwolinie. W ub. roku pożyczkę otrzymało 65 Kół Gospodyń Wiejskich, 70 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 16 klubów sportowych, koło łowieckie i 10 innych organizacji pożytku publicznego. W sumie pożyczkę przyznano 168 organizacjom na sumę 341 400 zł. Na wszystkie formy wsparcia w 2020 roku PUP w Garwolinie wypłacił 32 729 400 zł. - Od 1 lutego br. uruchomiony został nowy instrument wsparcia w postaci dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie rozporządzenia RM z dnia 19 stycznia 2021 roku- podkreśla dyrektor Kędziorek. - Korzystając z możliwości, chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani senator Marii Koc, staroście Mirosławowi Walickiemu, wicestaroście Markowi Ziędalskiemu, wszystkim wójtom, burmistrzom oraz stowarzyszeniom z terenu naszego powiatu za pomoc w upowszechnieniu i realizacji zadania pod nazwą „Jednorazowa pożyczka dla organizacji pozarządowych”. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom PUP za zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację powierzonych zadań- dodaje D. Kędziorek.


O różnych formach wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej realizowanych przez garwoliński urząd pracy, z zastępcą dyrektora Dariuszem Kędziorkiem rozmawia Waldemar Jaroń.


 

 

WJ/Garwolin [ja]

 

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.