Łuków

Powiat łukowski: II Strażacki Rowerowy Rajd Pamięci

Region Czw. 23.09.2021 11:32:49
23
wrz 2021

Z inicjatywy emerytowanego strażaka druha Janusza Pawlaka odbył się II Strażacki Rowerowy Rajd Pamięci. Sześcioosobowa grupa przejechała w ciągu czterech dni około 300 kilometrów, odwiedzając 37 cmentarzy, na których znajdują się mogiły strażaków.

W tym roku Straż Pożarna obchodzi jubileusz 100-rocznicy zjednoczenia Polskich Związków Strażackich z terenu trzech byłych zaborczych dzielnic II RP. Pierwszy zjazd delegatów w Niepodległej Polsce odbył się w Warszawie w dniach 8 - 9.09.1921 roku. Z tej okazji, z inicjatywy emerytowanego strażaka druha Janusza Pawlaka, w dniach od 6 do 10 września odbywał się II Strażacki Rowerowy Rajd Pamięci szlakiem mogił nieżyjących strażaków z terenu powiatu łukowskiego.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta odprawiona na cmentarzu parafialnym w kościółku Świętego Rocha w Łukowie przez Powiatowego Kapelana Strażaków ks. kan. Andrzeja Kieliszka. Następnie uczestnicy udali się pod figurę św. Floriana gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Celem rajdu było odwiedzenie grobów zmarłych strażaków pochowanych na 37 cmentarzach znajdujących się na trasie przejazdu ekipy rowerowej. Reprezentację rajdu tworzyli druhowie: Janusz Pawlak, Zygmunt Goławski, Waldemar Słomka Witold Mazur, Piotr Biaduń oraz Mariusz Burdach. Uczestnicy przejechali około 300 km.

Patronat honorowy nad imprezą objęły: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Powiatowy Kapelan Strażaków.

zdjęcia i informacja: druh Janusz Pawlak/Muzeum Regionalne w ŁukowieNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.