Siemiatycze

Powiat Siemiatycki pamięta o Żołnierzach Wyklętych

Region Pon. 01.03.2021 18:24:54
01
mar 2021

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W obchody święta aktywnie włączyło się Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

1 marca przedstawiciele Powiatu Siemiatyckiego oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” w miejscach pamięci. W patriotyczny rajd pamięci wyruszyli: starosta Marek Bobel, wicestarosta Sylwester Zgierun, przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz i Jan Markiewicz oraz radni: Paweł Kowalczyk, Jerzy Szawkało. Trasa przejazdu wiodła szlakiem miejsc związanych z polskimi żołnierzami, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Pierwszym przystankiem był Drohiczyn - tutaj na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony podporucznikowi Teodorowi Śmiałowskiemu i jego podkomendnym. Na jego płycie wykuto napis: PAMIĘCI BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY OBWODU ARMII KRAJOWEJ BIELSK PODLASKI PPOR. TEODORA ŚMIAŁOWSKIEGO „SZUMNEGO”, ZDZISŁAWA JABŁOŃSKIEGO „PIRATA”, NN „JESIONA” i KAZIMIERZA NN, POLEGŁYCH 25 VII 1945 R. W WALCE Z KOMUNISTAMI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, WIARĘ KATOLICKĄ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA. Kwiaty wspólnie z całą delegacją powiatu złożył gospodarz miasta - burmistrz Wojciech Borzym.

Kolejnym przystankiem było Perlejewo - tutaj na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którzy zginęli 18 sierpnia 1945 roku w Miodusach Pokrzywnych w zwycięskim boju z grupą operacyjną NKWD, LWP i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Do delegacji powiatu dołączył wójt gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki wraz z mieszkańcami oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz Krzysztof Janowic. Wizyta na cmentarzu była dla wszystkich chwilą refleksji, modlitwy i zadumy. Temu wszystkiemu towarzyszył nastrój powagi oraz pamięci dla tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.Ostatnim patriotycznym przystankiem były Czaj, gdzie przy kościele parafialnym znajduje się pomnik poświęcony kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi ps. „Młot” – ostatniemu dowódcy 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, który 27 VI 1949 roku zginął tragicznie w w Czajach Wólce. Jak zawarto na płycie pomniku „Prowadził partyzantów Podlasia do boju z komunistami za Niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka”. Delegacja powiatu złożyła kwiaty i zapalono znicze.
Żołnierzami Wyklętymi nazywamy antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, który stawił zbrojny opór sowietyzacji Polski pod koniec II wojny światowej oraz po zakończeniu konfliktu (apogeum walk przypada na lata 1944 – 1947). Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120 – 180 tys. osób. Żołnierze Wyklęci walczyli z bezpieką polską i sowiecką (NKWD, Smiersz) oraz wojskami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 roku. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym dowódca jednostki wojskowej zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na mężu kobiety napisał o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Żołnierze Wyklęci nazywani są również „żołnierzami drugiej konspiracji” lub „żołnierzami niezłomnymi”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 3 lutego 2011. Na dzień celebracji święta wybrano 1 marca, nawiązując tym samym do daty wykonania wyroku śmierci (1.03.1951) na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – ostatnich ogólnopolskich koordynatorach „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

Źródło: Powiat Siemiatycki
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.