Garwolin

Radni skwitowali zarząd powiatu garwolińskiego

Region Czw. 23.06.2022 08:01:53
23
cze 2022

Dochody budżetu powiatu osiągnęły w roku ubiegłym najwyższy w historii samorządu pułap ponad 160 mln zł, w obecnym będzie to przeszło 200 mln. Realizacja wydatków wyniosła ponad 142 mln zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku wyniosło niewiele ponad 34 mln zł, co stanowi 21,24% dochodów wykonanych, natomiast nadwyżka budżetowa na poziomie 18 mln zł.

Powiat garwoliński wydał liczący 295 stron „Raport o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2021”, który w czytelny, przejrzysty i obrazowy sposób przedstawia ważne dla powiatu informacje. Po dyskusji nad raportem, 22 czerwca podczas sesji, radni 20 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” skwitowali działalność zarządu za rok miniony. A jaki on był?

- Za rok 2021 wskaźnik realizacji dochodów, w porównaniu do zaplanowanych wyniósł 102,24%, czyli był wyższy od zaplanowanych. Dochody bieżące zrealizowane zostały w ponad 100%, a majątkowe blisko w 120% planu rocznego. W roku 2021 dochody budżetu powiatu sięgnęły najwyższego w historii powiatu pułapu, czyli ponad 160 mln zł. Realizacja wydatków wyniosła ponad 142 mln zł, wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 132 mln zł, natomiast majątkowe to ponad 10 mln zł. Zadania inwestycyjne, na realizację których rada wyraziła zgodę w budżecie powiatu, zostały zrealizowane, a rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 18 mln zł. Dodam tylko, że tegoroczny budżet przekroczył już 200 mln zł i jest niemal dwukrotnie wyższy niż na początku obecnej kadencji - mówi starosta Mirosław Walicki. Starosta zaznacza, że pomimo niepewnej sytuacji na rynku w ub. roku, zarząd podjął próbę realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych. Poziom zrealizowanych zadać majątkowych świadczy o rozwojowej działalności powiatu.

- Przypomnę, że spotkaliśmy się już w roku 2021 z brakiem dostępności materiałów podczas pandemii i realizacja niektórych zadań była możliwa dopiero w roku 2022. Przepisy, które dotyczyły pandemii, umożliwiały wykonawcom występowanie o wydłużenie terminów realizacji zadań i z tej możliwości część wykonawców korzystała, dlatego część tych zadań została przełożona na następny rok. Ogólnie w budżecie i finansach powiatu nie widać silnego efektu osłabienia finansowego, wystąpiło to dzięki głównie środkom rządowym, które zostały do powiatu skierowane...- dodaje gospodarz powiatu.

Więcej o raporcie o stanie powiatu za rok miniony, ze starostą garwolińskim Mirosławem Walickim rozmawia Waldemar Jaroń.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.