Siemiatycze

Uroczysko Sucholica... Historia skryta w gąszczu starych drzew

Region Sob. 28.08.2021 12:56:58
28
sie 2021

Zapomniane dziś uroczysko Sucholica na terenie Nadleśnictwa Nurzec w przeszłości było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, o których można przeczytać na tablicy znajdującej na rozstajach dróg. Jak czytamy w opisie zredagowanym przez Nadleśnictwo, w XIX wieku na rozstajnych drogach wybudowano karczmę, która pełniła funkcję stanicy pocztowej Imperium Rosyjskiego. Działalność stanicy zakończyła się podczas I wojny światowej w 1915 roku wraz z zajęciem tych terenów przez wojska pruskie.

Tereny wokół istniejącego skrzyżowania dróg (Sokóle, Radziwiłłówka, Nurzec, Werpol) zostały zamienione w umocniony punkt oporu wojsk pruskich. Osłaniał on linie zaopatrzenia wojsk biorących udział w bitwie o stację kolejową Nurzec, o którą bój wojska pruskie stoczyły z Rosjanami 19 sierpnia 1915 roku. W walkach o stację kolejową w Nurcu po stronie rosyjskiej walczył złożony z Polaków Legion Puławski, który osłaniał wycofywane na wschód tabory kolejowe ze stacji w Nurcu. 20 sierpnia pod Nurcem-Stacją legion poniósł olbrzymie straty.

W okresie międzywojennym zbudowano na uroczysku Sucholica gajówkę, w jej pobliżu przebiegał tor kolei wąskotorowej służącej do wywozu drewna pozyskiwanego z okolicznych lasów. Część drewna przecierano ręcznie.

Na początku II wojny światowej w gajówce stacjonowały wojska rosyjskie. W 1941 roku w gajówce i otaczającym ją lesie rozegrały się tragiczne wydarzenia, w trakcie których śmierć ponieśli i tam zostali pochowani żołnierze rosyjscy. W 1944 roku skrzyżowanie dróg na uroczysku było ponownie miejscem walk i stacjonowania artylerii rosyjskiej.
Obecnie wśród drzew rosnących na terenie uroczyska można znaleźć zarośnięte pozostałości transzei pruskich, rosyjskich okopów i ziemianek, fundamentów gajówki, dołu do przecierania drewna i nasypu kolejki wąskotorowej, która łączyła Radziwiłłówkę z Nurcem-Stacją.

Przez uroczysko prowadzi Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, a kilkaset metrów dalej znajduje się rezerwat Sokóle, a w nim prawdopodobnie najstarszy dąb w Puszczy Mielnickiej.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.