Siemiatycze

W drohiczyńskim Zagubku debatowali radni

Region Wt. 21.09.2021 18:12:11
21
wrz 2021

Coraz popularniejszym miejsce wśród mieszkańców, turystów, KGW, a nawet samorządowców jest drohiczyński „Zagubek” czyli Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego. W poniedziałek, 20 września, w Drohiczynie obradowała Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obrady odbywały się w Zagubku, w sali wystawowej wśród rzeźb lokalnego twórcy Lucjana Boruty.

Na posiedzeniu omawiano m.in. efekty i założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz polityki rolnej, prowadzonej przez samorząd województwa. W obradach wziął udział Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, radni wojewódzcy i przedstawiciele lokalnych grup działania. Komisji przewodniczył radny Jerzy Leszczyński.

– Obszary wiejskie wyróżniają nas spośród innych województw, posiadamy wiele produktów lokalnych znanych w całym kraju. To nasza chluba. Rolnictwo jest istotną częścią naszej gospodarki, dlatego ważne jest, by wspierać rozwój mniejszych miejscowości Zrównoważony i równomierny rozwój naszego województwa jest troską zarówno wszystkich radnych, jak i członków zarządu – mówił Marek Malinowski.

Na posiedzeniu rozpatrywano m.in. projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”. Przedstawiono także Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego za I półrocze tego roku. Natomiast Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP przedstawiła prezentacje dotyczące m.in. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w nowej perspektywie finansowej. To instrument, który jest realizowany w ramach lokalnych grup działania w oparciu o wypracowane przez nie strategie rozwoju. Podejście to było wcześniej znane pod nazwą LEADER i realizowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2014-2020 jego zastosowanie zostało rozszerzone na inne – niż tylko rolny – fundusze unijne. Województwo podlaskie, wraz z kujawsko-pomorskim, to jedyne regiony, które wprowadziły RLKS do realizacji w ramach obecnych programów regionalnych.

Podczas posiedzenia omawiano także planowane przez Samorząd Województwa działania w ramach planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (dotyczącej wspierania rolników i poprawy wydajności rolnictwa w ramach UE).

– Województwo podlaskie jest województwem typowo rolniczym, jego istnienie jest uzależnione od dobrego funkcjonowania obszarów wiejskich. Zależy nam na tym, żeby nie zostawały one w tyle, dlatego kierujemy tam duże wsparcie – zaznaczyła Elżbieta Filipowicz.

W najbliższym czasie w Zabubku odbędzie się m.in. walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”.
Źródło: Województwo Podlaskie
fot.: Kamil Timoszuk / UMWP
Oprac. ABol
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.