Garwolin

Żelechów: będzie przebudowa stacji uzdatniania wody

Region Pt. 13.05.2022 07:24:44
13
maj 2022

Rusza budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Żelechowie, która kosztować będzie ponad 17 mln zł, a wkrótce rozpocznie się drugie postępowanie przetargowe na przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowym Goniwilku i Piastowie. Wartość kosztorysowa zadania, to przeszło 3,2 mln zł, lecz ponad 1,5 mln, to środki pozabudżetowe. Inwestycja ma znacznie poprawić zaopatrzenie gminy w wodę.

Urządzenia stacji uzdatniania wody w Nowym Goniwilku i Piastowie są już wyeksploatowane i ulegają częstym awariom, powodując przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. - Tak naprawdę, dzięki wysiłkowi i determinacji pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, udaje się te awarie sprawnie usuwać, by mieszkańcy nie odczuwali zbytnio ich skutków- mówi burmistrz Lukasz Bogusz. W roku ubiegłym gmina wystąpiła do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie przebudowy stacji i otrzymała wsparcie środkami unijnymi w wysokości 1 519 374 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót, ale pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. - Pierwszą procedurę, niestety musieliśmy unieważnić ze względu na zaproponowaną wysoką cenę, przekraczającą możliwości finansowe gminy- wyjaśnia burmistrz.

Inwestycja obejmuje przeprowadzenie dwóch zadań: przebudowę stacji uzdatniania wody wodociągu grupowego Piastów z wykonaniem odwiertu nowej studni głębinowej nr 3, renowacji studni głębinowych dla gminy Żelechów z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody wodociągu grupowego Nowy Goniwilk obsługującej gminę Żelechów. W ramach inwestycji powstanie nowe ujęcie wody, przebudowie zostaną poddane dwa istniejące ujęcia wody a także zostaną zmodernizowane dwie stacje uzdatniania wody.

Wartość kosztorysowa zadania, to 3 258 727, 66 zł. Poza tym zadaniem, gmina złożyła drugi wniosek w ramach PROW na lata 2014/20 na kolejne zadanie, które będzie obejmowało wykonanie odwiertu studni głębinowych w Nowym Goniwilku oraz zakup i montaż agregatów prądotwórczych w Piastowie i Nowym Goniwilku. Wartość tego zadania to 1 423 725 zł.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Łukaszem Boguszem: POSŁUCHAJ


WJ/Żelechów [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.