Garwolin

Żelechów: Mazowsze wspiera inwestycje gminy

Region Śr. 15.06.2022 09:31:14
15
cze 2022

Samorząd gminy z powodzeniem sięga po środki zewnętrze na realizację inwestycji. Oprócz dotacji rządowych, w ostatnim czasie podpisano umowy z zarządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie m.in. wymiany kilkudziesięciu lamp ulicznych na energooszczędne, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, złożono też wnioski na przebudowę drogi gminnej.

- W ubiegłym tygodniu podpisałem wspólnie z panią skarbnik umowę z zarządem województwa mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w miejscowościach Piastów i Stefanów. Kwota dofinansowania wynosi 96 490 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tego zadania - mówi burmistrz Łukasz.

W ramach tych środków, z udziałem środków własnych, zostaną wymienione 52 kompletne punkty oświetleniowe nowoczesne, energooszczędne typu LED w miejscowości Piastów oraz 49 w Stefanowie. Podpisana została też umowa na dofinansowanie 2 zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Pierwsze z nich dotyczy modernizacji oświetlenie ulicznego w m. Sokolniki, a drugie stworzenia miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory, czyli zakupu przez gminę domku, który będzie pełnił rolę świetlicy wiejskiej. Pod koniec maja sejmik mazowiecki podjął uchwałę w sprawie dofinansowania kwotą 150 tys. zł budowy boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej.

- Wartość kosztorysowa tego zadania zamknęła się kwota ponad 600 tys. zł, a umowa podpisana zostanie w najbliższych dniach. Czekamy też na weryfikację wniosku złożonego do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131439W w Woli Żelechowskiej. W ramach tego zadania miałaby być przebudowana droga długości ponad 700mb. Szacunkowy koszt inwestycji, to ponad 700 tys. zł, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, który opiewa na kwotę ponad 450 tys. zł - uzupełnia gospodarz gminy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Łukaszem Boguszem:

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.