Garwolin

Garwolin: o edukacji w czasie pandemii

Region Pt. 26.02.2021 08:32:02
26
lut 2021

43% uprawnionych pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Garwolin zaszczepiło się do tej pory przeciw COVID-19. Przedszkola funkcjonują stacjonarnie a szkoły w ograniczonym zakresie, prowadzone są konsultacje, realizowane projekty a samorząd stara się wspierać placówki w nowej rzeczywistości szkolnej. Tylko w tym roku szkolnym miasto „dołoży” do oświaty... około 20 mln zł.

- W miejskich placówkach oświatowych, z uprawnionych 445 osób do szczepień, zaszczepiło się 191 osób, co daje nam dosyć dobry wynik 43% w skali miasta. W szkołach podstawowych, w pierwszej turze zaszczepiło się ok. 38% uprawnionych do szczepień, w drugiej frekwencję mieliśmy znacznie większą, bo ok. 67% uprawnionych do szczepień zgłosiło się i zostało zaszczepionych. Natomiast, jeżeli chodzi o miejskie przedszkola, to w pierwszej turze zaszczepionych było 36 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, natomiast w drugiej turze już tylko ok. 7%- mówi burmistrz miasta Marzena Świeczak. Według burmistrz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy stanęli na wysokości zadania, przystosowali się do nowej rzeczywistości, w której musimy funkcjonować. Przedszkola pracują normalnie, w szkołach klasy I-III, są prowadzone konsultacje dla uczniów, szkoły realizują także projekty, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, w SP nr 2 realizowany jest projekt „Erasmus”. - Jako miejski samorząd staramy się wspierać nasze placówki oświatowe w tej nowej rzeczywistości szkolnej, przekazujemy komputery, skorzystaliśmy w ub. roku zarówno z programów rządowych doposażenia szkół w komputery, jak też programów urzędu marszałkowskiego. W tym roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła dodatkowe komputery dla SP nr 1 i SP nr5, natomiast z subwencji 500+ dla nauczycieli, ze środków własnych zakupiliśmy dodatkowe komputery dla SP nr2-dodaje burmistrz.

Burmistrz podkreśla, że z roku na rok wydatki na oświatę wzrastają, ciężar wydatków przesuwa się w stronę wydatków samorządu. - Na przykład w tym roku całość wydatków na oświatę jest planowana na poziomie 41 781 000 zł, subwencji oświatowej dostajemy 19 153 000 zł, z dotacji na dzieci 6- letnie 1 035 000 zł, natomiast całą resztę, to są środki pochodzące z budżetu miasta...-puentuje M. Świeczak.

O funkcjonowaniu miejskich placówek oświatowych w tym trudnym czasie, z burmistrz dr Marzeną Świeczak rozmawia Waldemar Jaroń.


WJ/Garwolin [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.