Łuków

Łuków: pieniądze na sport podzielone

Region Tue 23.02.2021 09:00:58
23
Feb 2021

513 tysięcy złotych trafi do łukowskich organizacji i stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. To kwota dotacji z budżetu miasta podzielona w ramach otwartego konkursu. Jak co roku najwięcej, bo aż 390 tysięcy złotych, otrzyma ŁKS Orlęta Łuków.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono 25 stycznia. Do 18 lutego trwał nabór wniosków. Do podziału było 513 tysięcy złotych. Na każde z działań przewidziana była konkretna kwota. Oceny wniosków i podziału pieniędzy dokonała komisja powołana przez burmistrza. Następnie burmistrz zatwierdził propozycje przedstawione przez komisję.

Pieniądze trafią do uczniowskich klubów sportowych oraz do klubów sportowych ŁKS Orlęta Łuków, SPR Łukovia Łuków i MKS Delfinek Łuków. Wsparcie z budżetu miasta otrzymają także szachiści z Szachpol Łuków, Klub Sportowy Głuchych „Hetmani”, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” oraz Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc.

Podział środków pomiędzy stowarzyszenia i organizacje złamujące się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przedstawia się następująco:

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 12 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie – 6 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie – 6 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Łukowie – 6 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łukowie – 6 000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków – 25 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 2 500 zł
- Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków – 390 000 zł
- Klub Sportowy Głuchych „Hetman” - 3 000 zł
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP - 4 000 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – 13 000 zł
- Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju – 13 000 zł
- Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc – 20 000, zł
- Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie – 7 000 zł


Akup [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.