Garwolin

Miastków Kościelny: najważniejsze inwestycje na finiszu

Region Czw. 05.11.2020 15:53:00
05
lis 2020

Zakończyła się trwająca cztery lata inwestycja, dzięki której mieszkańcy Kujaw, Woli Miastkowskiej, Przykór i Glinek posiadają już dostęp do kanalizacji sanitarnej. Ku końcowi zbliża się też rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. Koszt obu inwestycji, to ponad 12 mln zł, ale udało się je zrealizować dzięki pozyskanemu przez gminę wsparciu środkami zewnętrznymi.

Prawie 4 mln zł kosztowała realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kujawy i Wola Miastkowska.

- Dla gminy to duży wysiłek finansowy, ale dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymalismy pożyczkę, która jest umarzalna po spełnieniu pewnych warunków w 50%, także można by powiedzieć, że jest to dotacja, która w przyszłości będzie skonsumowana przez nas w kwocie niemal 2 mln zł, więc bez tego nie udałoby się nam tego zrobić - mówi wójt gminy.

Zainteresowanie wykonaniem przyłączy jest bardzo duże, na tą chwilę wpłynęło 30 deklaracji wraz z wpłatami, bo na przyłącza jest pewien udział własny mieszkańców. Firma wykonująca budowę kanalizacji jeszcze w tym roku wybuduje przyłącza do tych posesji, a pozostałe, zgodnie z umową, będą realizowane w przyszłym roku.- Jest to ostatni etap tej czteroletniej naszej inwestycji, kończymy tym wykonywanie sieci, wcześniej były jeszcze Przykory i Glinki, także ok. 13 km sieci zostało wybudowanych w tych miejscowościach, to duży postęp - dodaje gospodarz gminy.

Ku końcowi zbliża się rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, ale można już podłączać posesje zamieszkiwane przez mieszkańców gminy. Oczyszczalnia będzie też przyjmować nieczystości płynne dowożone przez mieszkańców, po kosztach takich, żeby ułatwić pozbywanie się tych nieczystości.

- Myślę, że to ważny rok. Mimo obostrzeń i wielu problemów, udało się spiąć te dwa zadania i jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki wsparciu wspomnianego już WFOŚiGW, a przy okazji oczyszczalni ścieków wielkiemu dofinansowaniu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mamy na wiele, wiele lat zabezpieczony system odprowadzania i oczyszczania ścieków, co na pewno wpłynie na stan środowiska w naszej gminie- puentuje wójt.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Jerzym Jaroniem.

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin/Js

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.