Garwolin

O krok bliżej do budowy mostu na Wiśle

Region Pt. 05.03.2021 08:07:43
05
mar 2021

W garwolińskim starostwie powiatowym wyłoniono koncepcję usytuowania przeprawy mostowej na rzece Wiśle, która połączy powiaty garwoliński z kozienickim oraz przebiegu tras dojazdowych. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, drogowcy.

- Wybraliśmy wariant I, gdzie droga dojazdowa biegnie wzdłuż wałów istniejących i wchodzi w trasę 801 w miejscach, które w zasadzie w żadnym miejscu nie przechodzą przez teren zabudowany- mówi starosta garwoliński Mirosław Walicki. - Po wyborze tego wariantu, przebieg drogi jest już wstępnie wiadomy, oczywiście on będzie modyfikowany w miarę postępu prac, bo przecież, czy prace geologiczne czy środowiskowe, mogą wskazać inne, delikatne odchylenia od przyjętego korytarza, natomiast jako partnerzy wybraliśmy ten przebieg, daliśmy wskazówkę firmie projektowej, która teraz przystąpi do realizacji kolejnych etapów tej inwestycji...- dodaje. - To jest szansa rozwoju dla całego terenu, bo dzięki dobrej komunikacji z Lublinem, z Warszawą, będzie można przyciągnąć inwestorów- zaznaczał poseł Marek Suski. - System bez mostów jest systemem kulawym, dlatego też tego typu sytuacja, z którą mamy tu do czynienia, tego mostu łączącego powiat garwoliński z kozienickim jest symbolem pewnych zmian, które w Polsce następują i takiego naszego cywilizacyjnego skoku gospodarczego- dowodził poseł Krzysztof Tchórzewski. - Wielkie przedsięwzięcie, kosztowna inwestycja, ale bardzo potrzebna. Dzięki dobrej współpracy samorządów, ale też różnych instytucji, które te samorządy wspierają, dzięki też wsparciu parlamentarzystów, ale przede wszystkim dzięki programowi rządowemu „Mosty dla Regionów”, z każdym dniem przybliżamy się do budowy tej przeprawy na Wiśle- podkreślała senator Maria Koc. -Mosty łączą a nie dzielą, więc nie było innej możliwości, aby też samorząd województwa mazowieckiego uczestniczył finansowo w tym olbrzymim wyzwaniu budowy tego mostu. Mamy zabezpieczone 100 mln zł w wieloletniej prognozie finansowej, dzisiaj również rozmawiamy o tym, aby wesprzeć samorządy finansowo jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (…) Samorząd województwa mazowieckiego bezwzględnie będzie wspierał realizację powstania tej inwestycji, bo to rzeczywiście połączy subregion siedlecki z radomskim- mówił Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. - Mamy S17 i teraz jest potrzeba połączenia nie tylko z Warszawą, ale również z tą częścią radomską, czyli z Kozienicami, gdzie jest duży przemysł, gdzie są możliwości i te możliwości trzeba wspólnie wykorzystać, ponad podziałami, ponad regionami- artykułował wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.


Przygotowanie dokumentacji ma zakończyć się do 2024 roku, a sama budowa mostu potrwa następne dwa lata.

Relacja Waldemara Jaronia.

WJ/Garwolin/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.