Międzyrzec Podlaski

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy

Region Czw. 05.11.2020 15:14:00
05
lis 2020

Trwają prace w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Rogoźnicy. Przebudowa przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz kwaśnych emisji do atmosfery wywołujących efekt cieplarniany. Tym samym projekt przeciwdziała zmianom klimatycznym. Unowocześnienie SUW jest jednym z etapów długofalowej strategii rozwoju i modernizacji instalacji służących ochronie środowiska na terenie gminy.

Prace obejmują instalacje i obiekty technologiczne, przyłącza technologiczne, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, rozbudowa i przebudowa budynku technologicznego o pomieszczenie na agregat prądotwórczy, monitoring oraz nwykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,7 kW na potrzebny SUW w Rogoźnicy.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosi: 2 123 007,58 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych finansowane będzie ze środków EFRR w wysokości 1 467 119,04 zł.

Inf. pras.

DW

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Dorota Wakuła

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.