Łosice

Radna przeprasza za „dzieciowstręt”

Region Śr. 24.02.2021 10:25:54
24
lut 2021

Radna Małgorzata Musiolik przeprasza nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Lipnie za „dzieciowstręt” i inne słowa wypowiedziane na sesji 9 lutego. A wójt Jerzy Garucki obiecuje im wypłatę zaległych dodatków uzupełniających.

23 lutego podczas sesji samorządowej w Platerowie odczytano pismo od rady pedagogicznej SP w Lipnie. Nauczyciele zażądali w nim przeprosin za wypowiedzi radnej Małgorzaty Musiolik z sesji, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej. Radna mówiła wówczas, że pedagodzy mają „dzieciowstręt”, nie przykładają się do pracy, a zarabiają po 6,5 tys. i ciągle im mało... Pedagodzy zażądali także, z poparciem nauczycieli z Górek, wypłaty dodatków uzupełniających za trzy ostatnie lata. Zagrozili, że w razie odmowy, skierują sprawę do sądu, bo dodatki prawnie im się należą, a nie były wypłacane od kilku lat.

W odpowiedzi odczytano krótkie przeprosiny radnej Musiolik, która przebywa za granicą. Z kolei wójt Jerzy Garucki na nasze pytanie o dodatki, odparł, że będą wypłacone, ale tylko za 2018 rok, ponieważ gmina nie ma pieniędzy, aby od razu oddać całość. Dodatki za 2018 rok wyniosą plus minus 100 tys. zł. Reszta ma być przelana później (wójt nie określił kiedy) w miarę zgromadzonych przez samorząd środków na ten cel. Dodatki otrzymają również nauczyciele ze SP w Platerowie, chociaż się o to nie zwracali. Szkoły w Górkach, Lipnie i Platerowie są placówkami publicznymi. Niepubliczne w Ruskowie i Czuchowie Pieńkach (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy po zlikwidowanej SP) nie podlegają gminie.

Rada na ostatniej sesji uchyliła uchwałę z 9 lutego w sprawie przekazania SP w Lipnie Fundacji Akademia Umiejętności z Lublina. Została uchwalona, zanim opinię przedstawił Związek Nauczycielstwa Polskiego (uchwała była z 9 lutego a opinia z 15 lutego). Podjęto więc nową uchwałę i dołączono do niej opinię ZNP, chociaż i tak jest ona negatywna. Wójt i rada oczekują, że Kuratorium ponownie rozpatrzy wniosek. Za pierwszym razem władze oświatowe nie zgodziły się na oddanie szkoły fundacji. Jeszcze wcześniej, w grudniu, Kuratorium wypowiedziało się na nie w sprawie likwidacji placówki.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Beata Malczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.